Gemeente Best innoveert met non-infill en minerale infill renovaties

De gemeente Best stond in het najaar van 2022 voor de opgave om in 2023 drie kunstgrasvoetbalvelden bij twee verenigingen te renoveren. Deze velden waren ingestrooid met SBR. Gezien het aanstaande verbod op de microplastics ontstond bij de gemeente Best, de vraag: “Hoe staan we ervoor met de ontwikkelingen van non-infill en minerale infill velden bij de renovatie van kunstgrasvelden?” KYBYS heeft hiervoor de expertise in huis en stelde een plan op om samen met de gemeente en verenigingen te gaan onderzoeken welk type veld het beste bij hen past.

Het startpunt was een verkennende rondgang langs de velden. Verschillende leveranciers werden in de gelegenheid gesteld hun typen velden toe te lichten. Elk veld werd geëvalueerd door de spelers zelf door middel van door KYBYS opgestelde evaluatieformulieren.

De verzamelde gegevens werden samengevat en besproken tijdens een avondsessie, waar zowel de uitkomsten van het veldenbezoek als de beoordelingsformulieren aan bod kwamen. Dit vormde het vertrekpunt voor verdere gesprekken met elke vereniging om hun voorkeuren te bepalen.

Na het maken van hun keuzes door de gemeente en de verenigingen, waarbij Best Vooruit opteerde voor een non-infill veld en Wilhelmina Boys voor een mineraal gevuld systeem, werden er twee innovatietrajecten geïnitieerd. Dit was essentieel omdat beide systemen nog niet waren opgenomen in de lijst van goedgekeurde sportproducten.

 

 

Het startpunt was een verkennende rondgang langs de velden. Verschillende leveranciers werden in de gelegenheid gesteld hun typen velden toe te lichten. Elk veld werd geëvalueerd door de spelers zelf door middel van door KYBYS opgestelde evaluatieformulieren.

De verzamelde gegevens werden samengevat en besproken tijdens een avondsessie, waar zowel de uitkomsten van het veldenbezoek als de beoordelingsformulieren aan bod kwamen. Dit vormde het vertrekpunt voor verdere gesprekken met elke vereniging om hun voorkeuren te bepalen.

Na het maken van hun keuzes door de gemeente en de verenigingen, waarbij Best Vooruit opteerde voor een non-infill veld en Wilhelmina Boys voor een mineraal gevuld systeem, werden er twee innovatietrajecten geïnitieerd. Dit was essentieel omdat beide systemen nog niet waren opgenomen in de lijst van goedgekeurde sportproducten.

De gemeente koos ervoor samen te werken met twee verschillende leveranciers om het non-infill en minerale infill veld te realiseren. Intensieve overleggen volgden, zowel met de leveranciers als met het KNVB en NOC*NSF om te zorgen voor kwaliteitsborging.

De leveranciers waren verantwoordelijk voor het opstellen van de plannen van aanpak, deze zijn vervolgens nauwkeurig doorgenomen en van feedback voorzien door KYBYS. In het plan van aanpak zijn afspraken gemaakt over het moment van aanleg, de keuringsprocedures, en afspraken over wie opdraait voor de kosten indien na afloop van het traject niet aan de normen voldoet,  en het veld vervangen dient te worden.

Uiteindelijk werden de definitieve versies voorgelegd aan de programmaraad van NOC*NSF en kregen de twee velden groen licht voor de bouw. In juli 2023 zijn beide velden aangelegd en de eerste keuringen zijn inmiddels uitgevoerd. Binnenkort worden ook de spelerservaringen opgenomen middels enquêtes. Dit maakt ook onderdeel uit van de beoordeling van de velden, naast de verschillende keuringen.

Voor gemeenten die op korte termijn velden moeten vervangen en worstelen met de keuze voor het juiste type veld KYBYS klaar met expertise en begeleiding. Neem contact met ons op, wij helpen graag!

 

 

De gemeente koos ervoor samen te werken met twee verschillende leveranciers om het non-infill en minerale infill veld te realiseren. Intensieve overleggen volgden, zowel met de leveranciers als met het KNVB en NOC*NSF om te zorgen voor kwaliteitsborging.

De leveranciers waren verantwoordelijk voor het opstellen van de plannen van aanpak, deze zijn vervolgens nauwkeurig doorgenomen en van feedback voorzien door KYBYS. In het plan van aanpak zijn afspraken gemaakt over het moment van aanleg, de keuringsprocedures, en afspraken over wie opdraait voor de kosten indien na afloop van het traject niet aan de normen voldoet,  en het veld vervangen dient te worden.

Uiteindelijk werden de definitieve versies voorgelegd aan de programmaraad van NOC*NSF en kregen de twee velden groen licht voor de bouw. In juli 2023 zijn beide velden aangelegd en de eerste keuringen zijn inmiddels uitgevoerd. Binnenkort worden ook de spelerservaringen opgenomen middels enquêtes. Dit maakt ook onderdeel uit van de beoordeling van de velden, naast de verschillende keuringen.

Voor gemeenten die op korte termijn velden moeten vervangen en worstelen met de keuze voor het juiste type veld KYBYS klaar met expertise en begeleiding. Neem contact met ons op, wij helpen graag!

Wil je meer weten ? Neem dan gerust contact op met mij.

Joris van der Cammen


Infillnotitie geeft helder advies over kunstgrasvelden

Het verbod op microplastics vanaf 2031 zorgt bij veel gemeenten en voetbalverenigingen voor onduidelijkheid. Vanaf dat moment is het kopen en verkopen van polymerische infills als SBR en TPE verboden, waardoor het niet meer mag worden toegepast als infill in nieuwe kunstgrasvelden. KYBYS merkt dat gemeenten en verenigingen zoeken naar alternatieven, maar daarin vastlopen. KYBYS kan gemeenten helpen bij de keuze voor passende infill. Dit doen we met het opstellen van een overzichtelijke notitie.

In onze notitie vergelijken we verschillende kunstgrassystemen passend binnen de voorschriften van NOC*NSF en KNVB. We kijken bijvoorbeeld naar natuurlijke infills, velden zonder infill en velden ingestrooid met minerale infills. We brengen alle voor- en nadelen van de verschillende opties in kaart en stellen per infill een kostenraming op. Op basis van deze notitie kunnen gemeenten -indien gewenst met onze begeleiding- een keuze maken voor de best bij hen passende infill.

In het advies nemen we uiteraard de actuele wet- en regelgeving mee. Dit in combinatie met onze specialistische kennis en ruime ervaring levert een goed onderbouwd advies op. Kort en bondig, met oog voor de middellange termijn, toekomstbestendig en praktisch toepasbaar.

Eerder lanceerde KYBYS al de infill-keuzeladder, deze gebruiken we sinds enige tijd in onze advisering aan gemeenten en voetbalverenigingen.

 

In onze notitie vergelijken we verschillende kunstgrassystemen passend binnen de voorschriften van NOC*NSF en KNVB. We kijken bijvoorbeeld naar natuurlijke infills, velden zonder infill en velden ingestrooid met minerale infills. We brengen alle voor- en nadelen van de verschillende opties in kaart en stellen per infill een kostenraming op. Op basis van deze notitie kunnen gemeenten -indien gewenst met onze begeleiding- een keuze maken voor de best bij hen passende infill.

In het advies nemen we uiteraard de actuele wet- en regelgeving mee. Dit in combinatie met onze specialistische kennis en ruime ervaring levert een goed onderbouwd advies op. Kort en bondig, met oog voor de middellange termijn, toekomstbestendig en praktisch toepasbaar.

Eerder lanceerde KYBYS al de infill-keuzeladder, deze gebruiken we sinds enige tijd in onze advisering aan gemeenten en voetbalverenigingen.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met mij.

Joris van der Cammen


SBR en TPE: spelvoordelen wegen niet op tegen risico’s

KYBYS lanceerde onlangs de KYBYS-keuzeladder met onze visie en voorkeuren voor verschillende typen velden. Deze ladder hebben we opgesteld nadat het risicocomité van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) adviseerde vanaf 2023 een verbod op microplastics in te stellen. Dit heeft ook gevolgen voor kunstgrasvelden. In een eerder artikel gingen we al in op non-infill velden. Maar er zijn meer alternatieven voor SBR en TPE in kunstgrasvelden.

Natuurgrasvelden zijn onze eerste keuze. Dit is echter niet altijd een mogelijkheid bijvoorbeeld door een gebrek aan ruimte of het gewenste aantal speeluren. Wij raden dus altijd aan eerst een goede behoefte- en capaciteitsberekening uit te laten voeren en daar de keus voor natuur- of kunstgras op te baseren. Ook kijken we daarbij naar het beschikbare budget. Vergelijk de aanleg-, renovatie- en onderhoudskosten van een kunstgrasveld maar eens met het onderhoudsbudget van natuurgras. Dat laatste is echt voordeliger.

Mocht non-infill niet passen bij de wensen en middelen van de gemeente, dan zijn er nog andere mogelijkheden. Een populaire natuurlijke infill is kurk, eventueel gecombineerd met kokos, maïskolven of olijfpitten.  Omdat kurk lichter is dan water kan het gaan opdrijven. Daarnaast kan door vergruizing van de kurk de infill gaan compacteren wat de waterdoorlatendheid niet ten goede komt. Door het te combineren met een andere component wordt het geheel wat zwaarder waardoor het beter in de mat blijft zitten, maar ook luchtiger wat goed is voor de waterdoorlatendheid. Kurk heeft zich inmiddels ook in Nederland wel bewezen als een goed alternatief. Maar: als het verbod op polymerische infill ingaat, zal de vraag naar kurk stijgen en daarmee ook de prijzen.

Natuurgrasvelden zijn onze eerste keuze. Dit is echter niet altijd een mogelijkheid bijvoorbeeld door een gebrek aan ruimte of het gewenste aantal speeluren. Wij raden dus altijd aan eerst een goede behoefte- en capaciteitsberekening uit te laten voeren en daar de keus voor natuur- of kunstgras op te baseren. Ook kijken we daarbij naar het beschikbare budget. Vergelijk de aanleg-, renovatie- en onderhoudskosten van een kunstgrasveld maar eens met het onderhoudsbudget van natuurgras. Dat laatste is echt voordeliger.

Mocht non-infill niet passen bij de wensen en middelen van de gemeente, dan zijn er nog andere mogelijkheden. Een populaire natuurlijke infill is kurk, eventueel gecombineerd met kokos, maïskolven of olijfpitten.  Omdat kurk lichter is dan water kan het gaan opdrijven. Daarnaast kan door vergruizing van de kurk de infill gaan compacteren wat de waterdoorlatendheid niet ten goede komt. Door het te combineren met een andere component wordt het geheel wat zwaarder waardoor het beter in de mat blijft zitten, maar ook luchtiger wat goed is voor de waterdoorlatendheid. Kurk heeft zich inmiddels ook in Nederland wel bewezen als een goed alternatief. Maar: als het verbod op polymerische infill ingaat, zal de vraag naar kurk stijgen en daarmee ook de prijzen.

Een nieuwe innovatie is de hout-infill, een volledig natuurlijk product. De eerste pilotvelden zijn in Nederland inmiddels aangelegd, datzelfde geldt voor velden met organische infill. Er is echter een groot nadeel: het is onduidelijk wat de infill doet op lange termijn. Organisch materiaal vergaat uiteindelijk en je wil natuurlijk dat een veld zolang mogelijk meegaat. De ontwikkelingen gaan razendsnel maar de vraag is of dat de juiste weg is. Het ontwikkelen van nieuwe producten is heel duur. Moeten we dan inzetten of alternatieve (organische) infill of juist de non-infill velden gaan door ontwikkelen?

We weten inmiddels dat SBR en TPE risico’s voor de natuur, milieu en onze gezondheid betekenen. Sporttechnisch scoort – met name SBR – nog altijd het beste. Het is veerkrachtig en stabiel. De spelvoordelen van deze infill wegen echter niet meer op tegen de risico’s. Hoewel SBR en TPE nog tot 2029 gebruikt mogen worden, raden wij dat af. Want kun je het als gemeente en vereniging maatschappelijk nog verantwoorden om een product te gebruiken waarvan je weet dat er een verbod komt? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de risico’s voor het milieu. Wij vinden daarom van niet en zullen altijd onze infill-keuzeladder hanteren.

Wil je meer weten over onze infill-keuzeladder en onze visie? Kom dan naar de Nationale Sport Vakbeurs. Onze projectleiders gaan graag met je in gesprek en helpen je op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig sportveld.

Een nieuwe innovatie is de hout-infill, een volledig natuurlijk product. De eerste pilotvelden zijn in Nederland inmiddels aangelegd, datzelfde geldt voor velden met organische infill. Er is echter een groot nadeel: het is onduidelijk wat de infill doet op lange termijn. Organisch materiaal vergaat uiteindelijk en je wil natuurlijk dat een veld zolang mogelijk meegaat. De ontwikkelingen gaan razendsnel maar de vraag is of dat de juiste weg is. Het ontwikkelen van nieuwe producten is heel duur. Moeten we dan inzetten of alternatieve (organische) infill of juist de non-infill velden gaan door ontwikkelen?

We weten inmiddels dat SBR en TPE risico’s voor de natuur, milieu en onze gezondheid betekenen. Sporttechnisch scoort – met name SBR – nog altijd het beste. Het is veerkrachtig en stabiel. De spelvoordelen van deze infill wegen echter niet meer op tegen de risico’s. Hoewel SBR en TPE nog tot 2029 gebruikt mogen worden, raden wij dat af. Want kun je het als gemeente en vereniging maatschappelijk nog verantwoorden om een product te gebruiken waarvan je weet dat er een verbod komt? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de risico’s voor het milieu. Wij vinden daarom van niet en zullen altijd onze infill-keuzeladder hanteren.

Wil je meer weten over onze infill-keuzeladder en onze visie? Kom dan naar de Nationale Sport Vakbeurs. Onze projectleiders gaan graag met je in gesprek en helpen je op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig sportveld.

Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden voor infill? Neem dan gerust contact op met mij.

Joris van der Cammen


Non-infill velden: hét alternatief voor de toekomst?

Nu het risicocomité van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft geadviseerd vanaf 2023 een verbod op microplastics in te stellen, gaat er voor kunstgrasvelden veel veranderen. Daarom lanceerde KYBYS onlangs de KYBYS-keuzeladder met daarin onze visie en voorkeuren voor verschillende typen velden. Natuurgras zien wij als de meest wenselijke keuze. Is dat niet mogelijk? Dan is non-infill een goed alternatief.

Het woord zegt het al. Non-infill velden zijn velden zonder enige vorm van infill. Soms wordt wel stabilisatiezand gebruikt. In de nieuwe terminologie van de FIFA vallen de non-infillevelden met stabilisatiezand niet meer onder deze categorie. Deze velden heten voortaan kunstgrasvelden met minerale infill. Alleen velden zonder enige infill mogen nog non-infill genoemd worden.

Toen de velden zonder infill werden geïntroduceerd, bleek dat flink wennen te zijn voor voetballers. Met name spelers boven de 16 – de senioren – klaagden over gebrek aan grip terwijl de jeugd juist enthousiast was over de velden.  De vraag die dan gesteld mag worden is: ligt het aan het veld of is het perceptie? Op het moment dat de overgang werd gemaakt van natuurgras naar kunstgras was er in het begin ook flinke weerstand. Ook toen waren het vooral senioren die bezwaren hadden, het ging daarbij met name om de stugheid van kunstgras. Volgens voetballers werden gewrichten zwaarder belast en liepen ze schaafwonden op bij het maken van slidings of een valpartij. De pupillen en junioren waren juist wél positief: het grote voordeel van kunstgras is dat er onder alle weersomstandigheden gevoetbald kan worden.

Verandering blijkt vaak toch een kwestie van gewenning te zijn. Nu er enkele non-infill velden al wat langer liggen blijken de gebruikerservaringen een stuk positiever te zijn dan bij aanleg.

Het woord zegt het al. Non-infill velden zijn velden zonder enige vorm van infill. Soms wordt wel stabilisatiezand gebruikt. In de nieuwe terminologie van de FIFA vallen de non-infillevelden met stabilisatiezand niet meer onder deze categorie. Deze velden heten voortaan kunstgrasvelden met minerale infill. Alleen velden zonder enige infill mogen nog non-infill genoemd worden.

Toen de velden zonder infill werden geïntroduceerd, bleek dat flink wennen te zijn voor voetballers. Met name spelers boven de 16 – de senioren – klaagden over gebrek aan grip terwijl de jeugd juist enthousiast was over de velden.  De vraag die dan gesteld mag worden is: ligt het aan het veld of is het perceptie? Op het moment dat de overgang werd gemaakt van natuurgras naar kunstgras was er in het begin ook flinke weerstand. Ook toen waren het vooral senioren die bezwaren hadden, het ging daarbij met name om de stugheid van kunstgras. Volgens voetballers werden gewrichten zwaarder belast en liepen ze schaafwonden op bij het maken van slidings of een valpartij. De pupillen en junioren waren juist wél positief: het grote voordeel van kunstgras is dat er onder alle weersomstandigheden gevoetbald kan worden.

Verandering blijkt vaak toch een kwestie van gewenning te zijn. Nu er enkele non-infill velden al wat langer liggen blijken de gebruikerservaringen een stuk positiever te zijn dan bij aanleg.

KNVB heeft strengere eisen dan de FIFA

KNVB heeft strengere eisen dan de FIFA

Non-infill velden zijn al bij diverse sportclubs aangelegd. De eerste velden die rond 2018 zijn aangelegd zijn vervangen of alsnog met infill ingestrooid. De ervaringen met de non-velden die vanaf 2019-2020 zijn aangelegd zijn grotendeels positief en meerdere gemeenten en verenigingen zijn enthousiast over hun non-infillvelden. Dat non-infill velden nog niet veelvuldig gebruikt wordt als alternatief voor polymerische infill als TPE en SBR, komt omdat het nog in pilotfase zit. Alle non-infillvelden die nu worden aangelegd, hebben een pilot-status. Twee jaar lang worden deze velden gemonitord en getest om te kijken of deze daadwerkelijk voldoen aan de vastgestelde eisen van de KNVB. Volgens de richtlijnen van de FIFA voldoen meerdere non-infill velden aan de regels en kunnen deze worden aangelegd. In andere landen gebeurt dat ook al. Onze eigen KNVB hanteert echter op sommige punten  strengere eisen. Daarom zijn non-infill velden in Nederland nog niet erkend en gecertificeerd en kunnen ze nog niet zonder beperking aangelegd worden.

De komende tijd voeren leveranciers van pilotvelden overleg met de KNVB, zullen zij de  testresultaten en gebruikerservaringen delen en kunnen de non-infill systemen wel  de status erkend en gecertificeerd krijgen. Zeker nu het verbod op polymerische infill eraan komt, is het van belang dat er alternatieven op de markt komen die erkend en gecertificeerd zijn en waar dus veilig op gespeeld kan worden. Deze druk om non-infill mogelijk te maken ligt bij leveranciers én KNVB. Verenigingen mogen er al wel voor kiezen, maar vallen dan automatisch onder de pilot. Een lastige keus: ga je voor het meest duurzame alternatief maar dan als pilot óf wacht je op de officiële certificering?

Non-infill velden zijn al bij diverse sportclubs aangelegd. De eerste velden die rond 2018 zijn aangelegd zijn vervangen of alsnog met infill ingestrooid. De ervaringen met de non-velden die vanaf 2019-2020 zijn aangelegd zijn grotendeels positief en meerdere gemeenten en verenigingen zijn enthousiast over hun non-infillvelden. Dat non-infill velden nog niet veelvuldig gebruikt wordt als alternatief voor polymerische infill als TPE en SBR, komt omdat het nog in pilotfase zit. Alle non-infillvelden die nu worden aangelegd, hebben een pilot-status. Twee jaar lang worden deze velden gemonitord en getest om te kijken of deze daadwerkelijk voldoen aan de vastgestelde eisen van de KNVB. Volgens de richtlijnen van de FIFA voldoen meerdere non-infill velden aan de regels en kunnen deze worden aangelegd. In andere landen gebeurt dat ook al. Onze eigen KNVB hanteert echter op sommige punten  strengere eisen. Daarom zijn non-infill velden in Nederland nog niet erkend en gecertificeerd en kunnen ze nog niet zonder beperking aangelegd worden.

De komende tijd voeren leveranciers van pilotvelden overleg met de KNVB, zullen zij de  testresultaten en gebruikerservaringen delen en kunnen de non-infill systemen wel  de status erkend en gecertificeerd krijgen. Zeker nu het verbod op polymerische infill eraan komt, is het van belang dat er alternatieven op de markt komen die erkend en gecertificeerd zijn en waar dus veilig op gespeeld kan worden. Deze druk om non-infill mogelijk te maken ligt bij leveranciers én KNVB. Verenigingen mogen er al wel voor kiezen, maar vallen dan automatisch onder de pilot. Een lastige keus: ga je voor het meest duurzame alternatief maar dan als pilot óf wacht je op de officiële certificering?

Pilots essentieel voor ontwikkeling velden

Pilots essentieel voor ontwikkeling velden

Een pilotveld kent namelijk ook een aantal nadelen. Als na twee jaar blijkt dat het veld niet aan de normering voldoet, dan moet deze verwijderd worden. Een pilotveld mag daarom ook niet op een hoofdveld aangelegd worden. Het is belangrijk vooraf af te stemmen wie voor de kosten opdraait: de gemeente, vereniging, aannemer of leverancier.

Daarnaast is communicatie richting de gebruikers van groot belang. Neem voetballers en bestuurders mee in het proces en laat spelers bijvoorbeeld proeftrainingen volgen op andere non-infill velden. Ook is het verstandig duidelijk uit te leggen dat spelen op een non-infill veld duidelijk anders is dan op een kunstgrasveld én dat wennen tijd kost.  In onze advisering nemen we non-infill altijd mee als optie en lichten we ook graag toe welke voordelen deze velden hebben.

De pilots helpen bij de ontwikkeling van non-infill velden en zijn essentieel om snel tot een oplossing te komen in het sportlandschap, zeker nu de microplastics verdwijnen.

In het volgende artikel gaan we uitgebreid in op de overige infills zoals kurk, organisch afbreekbare infill, TPE en SBR.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze projectleiders. Ze helpen je graag op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig sportveld.

Een pilotveld kent namelijk ook een aantal nadelen. Als na twee jaar blijkt dat het veld niet aan de normering voldoet, dan moet deze verwijderd worden. Een pilotveld mag daarom ook niet op een hoofdveld aangelegd worden. Het is belangrijk vooraf af te stemmen wie voor de kosten opdraait: de gemeente, vereniging, aannemer of leverancier.

Daarnaast is communicatie richting de gebruikers van groot belang. Neem voetballers en bestuurders mee in het proces en laat spelers bijvoorbeeld proeftrainingen volgen op andere non-infill velden. Ook is het verstandig duidelijk uit te leggen dat spelen op een non-infill veld duidelijk anders is dan op een kunstgrasveld én dat wennen tijd kost.  In onze advisering nemen we non-infill altijd mee als optie en lichten we ook graag toe welke voordelen deze velden hebben.

De pilots helpen bij de ontwikkeling van non-infill velden en zijn essentieel om snel tot een oplossing te komen in het sportlandschap, zeker nu de microplastics verdwijnen.

In het volgende artikel gaan we uitgebreid in op de overige infills zoals kurk, organisch afbreekbare infill, TPE en SBR.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze projectleiders. Ze helpen je graag op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig sportveld.

Wil je meer weten over non-infill velden? Neem dan gerust contact op met mij.

Joris van der Cammen


Verbod op SBR en TPE: KYBYS lanceert de infill-keuzeladder

Het risicocomité van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een voorstel opgesteld voor de beperking van microplastics binnen de EU. Het advies van ECHA wordt besproken door de individuele lidstaten van de EU en daarna in stemming gebracht. De verwachting is dat ook dit voorstel wordt overgenomen.

Met het voorstel wordt verwacht dat jaarlijks miljoenen tonnen aan vervuiling wordt voorkomen. In het kort houdt het voorstel in:

  • Vanaf 2023 geldt een verbod op microplastics
  • Er geldt een overgangsperiode van zes jaar
  • Ook gerecycled materiaal (SBR), polymerische infills in kunstgrasvelden en biologisch afbreekbare infill vallen onder het verbod

Als het voorstel wordt aangenomen, betekent dat niet dat per direct alle kunstgrasvelden met polymerische infills verdwijnen. Er geldt immers een overgangsperiode. Pas na die zes jaar mag de infill niet meer worden ingekocht en verkocht én mogen er geen velden met polymerische infill worden aangelegd. Bestaande velden mogen wel blijven liggen tot het einde van de levensduur.

KYBYS geeft gemeenten en sportclubs advies over sportvelden, uiteraard zowel natuurgras- als kunstgrasvelden. Het gaat dan vaak om nieuw aan te leggen kunstgras voetbalvelden of de renovatie daarvan. In onze advisering van vandaag houden we  vanzelfsprekend al rekening met het aanstaande verbod. We hebben een duidelijke visie en voorkeuren in de verschillende type velden die we aanleggen.

 

Met het voorstel wordt verwacht dat jaarlijks miljoenen tonnen aan vervuiling wordt voorkomen. In het kort houdt het voorstel in:

  • Vanaf 2023 geldt een verbod op microplastics
  • Er geldt een overgangsperiode van zes jaar
  • Ook gerecycled materiaal (SBR), polymerische infills in kunstgrasvelden en biologisch afbreekbare infill vallen onder het verbod

Als het voorstel wordt aangenomen, betekent dat niet dat per direct alle kunstgrasvelden met polymerische infills verdwijnen. Er geldt immers een overgangsperiode. Pas na die zes jaar mag de infill niet meer worden ingekocht en verkocht én mogen er geen velden met polymerische infill worden aangelegd. Bestaande velden mogen wel blijven liggen tot het einde van de levensduur.

KYBYS geeft gemeenten en sportclubs advies over sportvelden, uiteraard zowel natuurgras- als kunstgrasvelden. Het gaat dan vaak om nieuw aan te leggen kunstgras voetbalvelden of de renovatie daarvan. In onze advisering van vandaag houden we  vanzelfsprekend al rekening met het aanstaande verbod. We hebben een duidelijke visie en voorkeuren in de verschillende type velden die we aanleggen.

Onze keuzeladder biedt duidelijkheid

We hebben daarvoor de KYBYS-keuzeladder opgesteld. Hierin staan verschillende type (sport)grasvelden. We starten daarbij vanuit de eerste keuze ‘natuurgras’, want dat is in onze ogen de meest wenselijke keuze. Soms is natuurgras geen optie, bijvoorbeeld door een gebrek aan ruimte en een wens om er vele uren op te kunnen voetballen. In dat geval kijken we verder naar velden die intensiever bespeeld kunnen worden.

Als natuurgras niet mogelijk is, onderzoeken we de mogelijkheden voor een natuurgrasveld met kunstgrasvezels of non-infill. Non-infill velden bevinden zich nog in de pilotfase maar naar verwachting komt hier binnenkort verandering in.

Past dit alsnog onvoldoende bij de wensen of de kaders van de gemeente, KNVB of het financiële plaatje? Dan kijken we verder naar bijvoorbeeld kunstgras met kurk of overige organische infill. Ook biologisch afbreekbare infill nemen we mee in onze advisering. Als voorgaande opties allemaal niet kunnen, zullen we adviseren TPE te gebruiken als infill van een kunstgrasveld. En tot slot SBR, dat is echt de allerlaatste optie op de KYBYS-keuzeladder.

 

We hebben daarvoor de KYBYS-keuzeladder opgesteld. Hierin staan verschillende type (sport)grasvelden. We starten daarbij vanuit de eerste keuze ‘natuurgras’, want dat is in onze ogen de meest wenselijke keuze. Soms is natuurgras geen optie, bijvoorbeeld door een gebrek aan ruimte en een wens om er vele uren op te kunnen voetballen. In dat geval kijken we verder naar velden die intensiever bespeeld kunnen worden.

Als natuurgras niet mogelijk is, onderzoeken we de mogelijkheden voor een natuurgrasveld met kunstgrasvezels of non-infill. Non-infill velden bevinden zich nog in de pilotfase maar naar verwachting komt hier binnenkort verandering in.

Past dit alsnog onvoldoende bij de wensen of de kaders van de gemeente, KNVB of het financiële plaatje? Dan kijken we verder naar bijvoorbeeld kunstgras met kurk of overige organische infill. Ook biologisch afbreekbare infill nemen we mee in onze advisering. Als voorgaande opties allemaal niet kunnen, zullen we adviseren TPE te gebruiken als infill van een kunstgrasveld. En tot slot SBR, dat is echt de allerlaatste optie op de KYBYS-keuzeladder.

 

Passend advies voor elke gemeente

Natuurlijk nemen we in onze advisering ook de wensen en eisen van de sportvereniging mee én kijken we goed naar de omstandigheden zoals de ligging van een veld en de directe omgeving. De politieke accenten spelen ook een rol. Hoe belangrijk vindt een gemeente duurzaamheid? En wil een gemeente graag vooruitstrevend zijn of juist conservatiever? Door met deze zaken rekening te houden, krijgt elke gemeente een passend en zo duurzaam mogelijk advies.

Bij het volgende artikel staan we langer stil bij non-infillvelden. Dit wordt gezien als een van de lange termijnoplossingen. In dat artikel bespreken we de huidige status van non-infill en de voor- en nadelen daarvan. Is non-infill onze hoop in bange dagen?

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze projectleiders. Ze helpen je graag op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig sportveld.

 

Natuurlijk nemen we in onze advisering ook de wensen en eisen van de sportvereniging mee én kijken we goed naar de omstandigheden zoals de ligging van een veld en de directe omgeving. De politieke accenten spelen ook een rol. Hoe belangrijk vindt een gemeente duurzaamheid? En wil een gemeente graag vooruitstrevend zijn of juist conservatiever? Door met deze zaken rekening te houden, krijgt elke gemeente een passend en zo duurzaam mogelijk advies.

Bij het volgende artikel staan we langer stil bij non-infillvelden. Dit wordt gezien als een van de lange termijnoplossingen. In dat artikel bespreken we de huidige status van non-infill en de voor- en nadelen daarvan. Is non-infill onze hoop in bange dagen?

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze projectleiders. Ze helpen je graag op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig sportveld.

Wil je meer weten over infill en alle mogelijkheden? Neem dan gerust contact met mij op.

Joris van der Cammen


Chemievrij beheer van sportvelden: zó pak je dat aan

Gemeenten willen graag het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden verder terugdringen, maar weten niet hoe. Dat komt uit de Monitor milieuvriendelijke beheer van grassportvelden 2021 van het Mulier Instituut. Er zijn echter volop handreikingen en tips te vinden die bijdragen aan een chemievrij beheer van sportvelden.

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt op sportvelden. Een flinke vooruitgang, want in 2020 was dit nog slechts de helft. 75 procent van de gemeenten geeft aan behoefte te hebben aan verdere ondersteuning. Ze willen vooral informatie over milieuvriendelijk beheer, kennisdeling, een stappenplan voor milieuvriendelijk werken en uitwisseling van goede voorbeelden. In het kort: gemeenten willen wel, maar hebben extra informatie en hulp nodig.

 

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt op sportvelden. Een flinke vooruitgang, want in 2020 was dit nog slechts de helft. 75 procent van de gemeenten geeft aan behoefte te hebben aan verdere ondersteuning. Ze willen vooral informatie over milieuvriendelijk beheer, kennisdeling, een stappenplan voor milieuvriendelijk werken en uitwisseling van goede voorbeelden. In het kort: gemeenten willen wel, maar hebben extra informatie en hulp nodig.

Digitale cursussen en e-learning

Digitale cursussen en e-learning

Goed nieuws: deze informatie is al ruimschoots voorhanden. Uit het onderzoek blijkt dat degenen die zich bezighouden met beleid, duidelijk behoefte hebben aan meer kennis. Het is het bekende snijvlak van beleid en techniek waar de onduidelijkheden ontstaan. Op een website zoals www.duurzamesportsector.nl staat volop informatie over het beheer van sportvelden en milieuvriendelijke veldbeheer. Er zijn zelfs digitale cursussen en overzichten met veelgestelde vragen beschikbaar zodat gemeenten duidelijk kunnen zien aan welke eisen ze moeten voldoen. Voor beleidsmedewerkers sport van gemeenten, vrijwilligers van sportclubs en andere belangstellenden is ook e-learning beschikbaar. Deze biedt volop basiskennis voor chemievrij beheer: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/695-e-learning-pesticidenvrij-beheer-natuurgras-sportvelden

Als KYBYS hebben we ons de afgelopen jaren volop verdiept in de weg naar chemievrij beheer van sportvelden middels de Integrated Pest Management (IPM)-systematiek. Onderstaande afbeelding (bron: Vogelmijt – Groen Kennisnet) brengt deze systematiek overzichtelijk in kaart. Het Mulier Instituut stelt dat ongeveer een derde van de gemeenten volledig voldoet aan de eisen voor IPM. Vanzelfsprekend kunnen wij ook met gemeenten meedenken en ons opgestelde stappenplan aanpassen op de situatie van de gemeente.

 

 

Goed nieuws: deze informatie is al ruimschoots voorhanden. Uit het onderzoek blijkt dat degenen die zich bezighouden met beleid, duidelijk behoefte hebben aan meer kennis. Het is het bekende snijvlak van beleid en techniek waar de onduidelijkheden ontstaan. Op een website zoals www.duurzamesportsector.nl staat volop informatie over het beheer van sportvelden en milieuvriendelijke veldbeheer. Er zijn zelfs digitale cursussen en overzichten met veelgestelde vragen beschikbaar zodat gemeenten duidelijk kunnen zien aan welke eisen ze moeten voldoen. Voor beleidsmedewerkers sport van gemeenten, vrijwilligers van sportclubs en andere belangstellenden is ook e-learning beschikbaar. Deze biedt volop basiskennis voor chemievrij beheer: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/695-e-learning-pesticidenvrij-beheer-natuurgras-sportvelden

Als KYBYS hebben we ons de afgelopen jaren volop verdiept in de weg naar chemievrij beheer van sportvelden middels de Integrated Pest Management (IPM)-systematiek. Onderstaande afbeelding (bron: Vogelmijt – Groen Kennisnet) brengt deze systematiek overzichtelijk in kaart. Het Mulier Instituut stelt dat ongeveer een derde van de gemeenten volledig voldoet aan de eisen voor IPM. Vanzelfsprekend kunnen wij ook met gemeenten meedenken en ons opgestelde stappenplan aanpassen op de situatie van de gemeente.

Tijdens de Nationale Grasdag op 13 oktober vertellen wij meer over het sportpark van de toekomst, waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Naast chemievrij beheer zijn ook zaken als de ondergrond en ligging van een veld belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom het maximale te halen uit een veld, ook waar het gaat om duurzaamheid. Door een veld goed in te richten, is er minder onderhoud nodig. Op lange termijn is dat dus duurzamer. Meer informatie hierover staat op https://www.duurzamesportsector.nl/mvb/natuurgras/

De gouden tip voor een gemeente? Verdiep je in de materie, laat je adviseren door iemand met uitgebreide kennis van zaken – zoals KYBYS – en zoek samenwerking met andere gemeenten. Zo kan er echt een grote slag gemaakt worden.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met mij.

Joris van der Cammen