Alle gemeenten in Nederland moeten verplicht een aantal statushouders onderdak geven. Door de krapte op de woningmarkt kijken gemeenten hierbij vooral naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvestingslocaties. Deze zijn relatief snel te realiseren, maar er kleven ook uitdagingen aan. KYBYS adviseert gemeenten en ondersteunt bij de realisatie van een tijdelijke huisvestingslocatie.

Voor elke gemeente ligt er een flinke opgave. In totaal moet in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 onderdak worden gevonden voor 27.300 statushouders. Dit aantal wordt naar rato verdeeld over alle Nederlandse gemeenten. Tijdelijke huisvesting is daarvoor een goede optie, zeker omdat de woningbouw stagneert. Dat past ook binnen de doelstelling van het rijk, de provincies en de gemeenten om in de periode 2022-2024 in totaal 37.500 flexwoningen te realiseren.

KYBYS begeleidt gemeenten in de opgave voor tijdelijke huisvesting. We hebben eerder de gemeente Heemstede geholpen bij de realisatie van flexwoningen. KYBYS levert graag een bijdrage aan het oplossen van het probleem. De komende weken leggen we in meerdere berichten op onze website uit hoe wij kunnen helpen bij de opgave rond tijdelijke huisvesting.

 

 

Voor elke gemeente ligt er een flinke opgave. In totaal moet in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 onderdak worden gevonden voor 27.300 statushouders. Dit aantal wordt naar rato verdeeld over alle Nederlandse gemeenten. Tijdelijke huisvesting is daarvoor een goede optie, zeker omdat de woningbouw stagneert. Dat past ook binnen de doelstelling van het rijk, de provincies en de gemeenten om in de periode 2022-2024 in totaal 37.500 flexwoningen te realiseren.

KYBYS begeleidt gemeenten in de opgave voor tijdelijke huisvesting. We hebben eerder de gemeente Heemstede geholpen bij de realisatie van flexwoningen. KYBYS levert graag een bijdrage aan het oplossen van het probleem. De komende weken leggen we in meerdere berichten op onze website uit hoe wij kunnen helpen bij de opgave rond tijdelijke huisvesting.

Volgende week gaan we in op de planologische ondersteuning. Om een goed beeld te krijgen van mogelijk geschikte locaties voert KYBYS een ruimtelijk-planologische scan uit. We brengen in beeld welke vergunningen nodig zijn en kijken naar gevolgen vanuit overig beleid. In het bericht daarna vertellen we over omgevingsmanagement. Gezien de (politieke) gevoeligheid is dat een essentieel onderdeel bij plannen voor tijdelijke huisvesting. Samen met de afdeling communicatie van de gemeente maakt KYBYS een omgevingsscan. Ook analyseren we de gevoeligheden bij bijvoorbeeld inwoners en bedrijven en maken op basis hiervan een communicatieplan.

Het derde bericht gaat over de technische uitwerking en de aanbesteding. Op welke locatie tijdelijke huisvesting ook wordt gerealiseerd, aansluiten op riolering, water, elektra en inrichting van het terrein moeten altijd geregeld worden. Wij verzorgen de technische uitwerking en ondersteunen bij het vinden van een geschikte aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding. Onze ervaren directievoerders en toezichthouders zorgen in deze fase voor het bewaken van planning en kwaliteit en het begeleiden van de aannemer.

 

 

Volgende week gaan we in op de planologische ondersteuning. Om een goed beeld te krijgen van mogelijk geschikte locaties voert KYBYS een ruimtelijk-planologische scan uit. We brengen in beeld welke vergunningen nodig zijn en kijken naar gevolgen vanuit overig beleid. In het bericht daarna vertellen we over omgevingsmanagement. Gezien de (politieke) gevoeligheid is dat een essentieel onderdeel bij plannen voor tijdelijke huisvesting. Samen met de afdeling communicatie van de gemeente maakt KYBYS een omgevingsscan. Ook analyseren we de gevoeligheden bij bijvoorbeeld inwoners en bedrijven en maken op basis hiervan een communicatieplan.

Het derde bericht gaat over de technische uitwerking en de aanbesteding. Op welke locatie tijdelijke huisvesting ook wordt gerealiseerd, aansluiten op riolering, water, elektra en inrichting van het terrein moeten altijd geregeld worden. Wij verzorgen de technische uitwerking en ondersteunen bij het vinden van een geschikte aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding. Onze ervaren directievoerders en toezichthouders zorgen in deze fase voor het bewaken van planning en kwaliteit en het begeleiden van de aannemer.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen of kun je niet wachten om meer te weten over één van de genoemde onderwerpen? Neem dan gerust contact op met mij!

Pascal van der Graaf