VERHALEN VANUIT HET VELD

'Als specialist betrokken bij álle werkvelden'

Onze collega Rik Vernooij-Oostveen heeft binnen KYBYS een redelijk unieke positie. Als specialist ruimtelijke ordening en vergunningen wordt hij ingezet in projecten binnen al onze werkvelden: openbare ruimte, sport en begraafplaatsen. Al 22 jaar is Rik een vertrouwd gezicht binnen KYBYS en is hij van projectleider doorgestroomd naar inhoudelijk specialist/adviseur. Want dat is uiteindelijk waar zijn hart ligt.

Je bent een van onze vaste gezichten en als sinds 2001 werkzaam bij KYBYS. Je hebt veel verschillende dingen gedaan, kun je daar iets over vertellen?
,,In 2001 studeerde ik af aan de Hogeschool Utrecht in de richting Ruimtelijke Ordening en Planologie. Ik wilde graag werken bij een ingenieurs/adviesbureau en solliciteerde bij KYBYS (toen nog Adviesburo De Meent – red.). Ze hadden behoefte aan iemand met mijn profiel. Ook was KYBYS toen betrokken bij productontwikkeling van het concept drijvend wonen, waar ik me tijdens mijn afstuderen mee bezig had gehouden. We hadden toen een kleine vestiging in Vleuten, waar ik in de buurt woonde. In die periode heb ik veel gewerkt aan sport- en openbare ruimte projecten in nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn. In 2003 stopte die vestiging en vanaf toen werkte ik vooral vanuit onze hoofdvestiging in Boxtel en gedeeltelijk thuis. Ook werk ik met regelmaat op de KNVB Campus in Zeist waar wij een van de innovatiepartners zijn.”

,,In de eerste jaren bij KYBYS deed ik echt van alles, waaronder tekenen in Autocad, maar ook kleinere projecten leiden. Het beleidsmatige deel van ruimtelijke projecten ligt mij echter beter en ik werd onderdeel van het team Grond & Water. Ik was verantwoordelijk voor met name het voorbereiden en begeleiden van vergunningstrajecten. Vanuit daar ben ik doorgegroeid naar specialist/adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en vergunningen en werk ik aan heel diverse projecten.”

22 jaar bij dezelfde werkgever, dat hoor je tegenwoordig niet vaak meer!
,,Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd hè 😉? Maar ik heb binnen KYBYS altijd gevoeld me te kunnen ontwikkelen op de onderwerpen waar mijn kracht en interesse liggen. Door aan te geven waar je passie ligt en welke kant je op wilt, is er binnen KYBYS heel veel mogelijk. De schaalgrootte – niet te groot en niet te klein – past goed bij mij. Er heerst een open en gezellige sfeer, je krijgt veel vrijheid én er is alle ruimte voor een goede balans tussen werk en privé. Dat ik vraagbaak ben binnen mijn vakgebied en in alle werkvelden werkzaam ben, betekent dat het werk heel afwisselend en daardoor leuk blijft.”

Doordat je binnen alle werkvelden wordt ingezet, is jouw functie heel afwisselend. Wat komt er allemaal kijken bij het werk als specialist?
,,Ik ben binnen KYBYS echt de vraagbaak als het gaat om ruimtelijke ordening, milieu en vergunningen. Van een quickscan tot het voorbereiden van vergunningaanvragen bij concrete ontwikkelingen en uitvoeren van vergunningenmanagement, het komt allemaal voorbij. Uiteraard weet ik niet alles, dus heb ik ook een schil aan externe adviseurs waarmee ik regelmatig contact heb. Ik coördineer vaak de diverse onderzoeken binnen projecten, zoals licht- en geluidhinder, archeologie, flora- en fauna en stikstofdepositie. Ik verzorg daarnaast (ruimtelijke) onderbouwingen bij de aanvragen en RO-procedures, en stem het project en de in te dienen stukken af met het bevoegd gezag. Ook ben ik vaak betrokken bij locatie- en haalbaarheidsonderzoeken. Ik word vanuit mijn specialisme binnen de hele organisatie betrokken en werk dus met de meeste van mijn collega’s regelmatig samen.”

In 22 jaar heb je aan veel projecten meegewerkt. Welke springen er voor jou écht uit?
,,Van natuurprojecten word ik vaak extra enthousiast. Ik kijk met plezier terug op de ondersteuning van diverse natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en het Goois Natuurreservaat. Voor laatstgenoemde ben ik momenteel nog steeds betrokken bij een aantal projecten omtrent natuurherstel, een leuke club en interessante materie. Een mooi groter project dat me bij is gebleven is onder andere de planvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de Haarrijnseplas bij Leidsche Rijn, waar ik het vergunningenmanagement en de monitoring mocht begeleiden. Ook ben ik betrokken geweest bij de procedurele voorbereiding van een aantal projecten voor Evides Waterbedrijf, ten behoeve van verbetering van de waterkwaliteit in een van de spaarbekkens en de ontwikkeling van een nieuw innamepompstation, beiden in Natura 2000 gebied De Biesbosch. Met name de procedures van de milieueffectrapportages, met al het bijkomende alternatieven- en effectenonderzoek, waren erg intensief en interessant.”

,,Ook bij sportprojecten ben ik vaak betrokken. Een recent mooi integraal sportproject om te noemen is dat van fusievereniging EGS ’20 in Escharen. Maar bijvoorbeeld ook een project voor de gemeente Amsterdam was leuk en leerzaam. De gemeente wilde inzicht in benodigde vergunningen/onderzoeken en ruimtelijk-planologische kaders voor diverse ontwikkelingen in het Amsterdamse Bos. Hiervoor heb ik een overzichtelijke quickscan opgesteld.”

Heb je als ‘oudgediende’ binnen KYBYS nog tips voor net startende collega’s?
,,Blijf werken aan je eigen ontwikkeling en spreek uit welke richting je graag opgaat. Door je ambities en wensen te delen, kunnen collega’s en leidinggevenden je helpen dit ook te bereiken. Denk ook goed na (en voel) welke rol je hierbij het beste past: word je enthousiast van het leiden en managen van projecten, of wil je juist binnen de projecten als inhoudelijk specialist en adviseur fungeren?”

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Rik Vernooij-Oostveen

06 25 09 82 70
rik.vernooij@kybys.nl