Nieuws

De bodem is belangrijk voor een begraafplaats. Weet u bijvoorbeeld wat er gebeurt als deze te nat is? Ook de grondsoort speelt mee. Zo heeft de gemeente Vijfheerenlanden met haar kleigrond andere problemen dan de gemeente Sliedrecht waar een hoge grondwaterstand is. Terwijl ze...

Vanwege de geldende coronamaatregelen heeft het bedrijfsbezoek van KYBYS aan de kunstgras recyclingfabriek van GBN-AGR in een aangepaste vorm plaatsgevonden. Een aantal collega’s hebben op locatie een rondleiding gehad. Overige collega’s konden deelnemen aan een online...

Naar verwachting kan men vanaf mei 2021 kiezen voor alkalische hydrolyse, vaak resomeren genoemd, als nieuwe vorm van lijkbezorging. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kajsa Ollongren ziet alkalische hydrolyse als een waardevolle aanvulling op de lijkbezorging....

Binnen KYBYS zien we behoorlijk wat sportgerelateerde projecten voorbij komen. Des te leuker om studenten te inspireren met onze kennis en ervaring. Projectleider en vestigingsmanager Pascal van der Graaf verzorgde 13 oktober een gastles Landscape Engineering voor 2jaars...

KYBYS is bewust bezig met energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2. Om onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie zichtbaar te maken laat KYBYS zich certificeren voor de CO2-Prestatieladder. We willen graag voldoen aan de eisen die worden...

Pagina's