Nieuws

KYBYS is bewust bezig met energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2. Om onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie zichtbaar te maken laat KYBYS zich certificeren voor de CO2-Prestatieladder. We willen graag voldoen aan de eisen die worden...

Voor alle kunstgras voetbalvelden waar competitie op wordt gespeeld, geldt voor velden die dateren van 2010 of later, dat er moet worden voldaan aan de gebruiksnorm. De keuring op die norm vindt voor het eerst plaats acht jaar na aanleg. Vervolgens dient deze elke twee jaar te worden herhaald....

Speciale nieuwsbrief over uw werk tijdens corona

8 tips om deze tijd optimaal te gebruiken

Gebruik deze tijd zo goed mogelijk en voorkom wat voorkomen kan worden. KYBYS vat de mogelijkheden samen in acht tips.

U wordt deze dagen overspoeld door...

Donderdag 5 maart a.s. vindt de jaarlijkse 'Vakbeurs Sportaccommodaties...

De 17e editie van de Nationale Grasdag op 22 januari jl. stond dit jaar in het teken van IPM (Integrated Pest Management). Onze collega Joris van der Cammen heeft op de middenstip van Nederland...

Pagina's