Nieuws

Gezien de onbekendheid rondom de toekomst van kunstgras is het vaak lastig voor gemeenten om een keuze te maken voor een bepaald type infill. Het is wel duidelijk dat er geen eenduidige strategie is op dit moment. Daardoor wegen politieke argumenten juist...

Kunstgras sportvelden leken lange tijd de ideale oplossing voor sportverenigingen die kampen met capaciteitsproblemen. Een veld dat praktisch altijd bespeelbaar is en waarbij de bespeelbaarheid minder afhankelijk is van de weersomstandigheden is voor veel...

Afgelopen vrijdag was KYBYS inmiddels voor het derde jaar op een rij van de partij bij de Civiele Bedrijvendag. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door studenten van de opleiding Civiele Techniek van Avans Hogeschool uit Den Bosch en Tilburg. Studenten krijgen de...

De bodem is belangrijk voor een begraafplaats. Weet u bijvoorbeeld wat er gebeurt als deze te nat is? Ook de grondsoort speelt mee. Zo heeft de gemeente Vijfheerenlanden met haar kleigrond andere problemen dan de gemeente Sliedrecht waar een hoge grondwaterstand is. Terwijl ze...

Vanwege de geldende coronamaatregelen heeft het bedrijfsbezoek van KYBYS aan de kunstgras recyclingfabriek van GBN-AGR in een aangepaste vorm plaatsgevonden. Een aantal collega’s hebben op locatie een rondleiding gehad. Overige collega’s konden deelnemen aan een online...

Pagina's