Verzorgen van de uitvoeringsbegeleiding voor infrastructurele-, sporttechnische- en cultuurtechnische projecten, dat doen wij voor verschillende opdrachtgevers. Natuurlijk houden we de kwaliteit, planning en financiële stand van het project in de gaten, maar we kijken verder dan alleen het werk. In overleg met de aannemer en opdrachtgever zoeken we constant naar verbeteringen en oplossingen. Waarbij het belang van de opdrachtgever altijd centraal staat.

Bij KYBYS hebben we zeer ervaren directievoerders en toezichthouders in dienst. Onze toezichthouder houdt dagelijks de voortgang van een project in de gaten en bewaakt de kwaliteit en voortgang van het werk. De directievoerder overziet met een helicopterview het grote geheel en verzorgt het financiële, juridische en procedurele deel van het werk.. Niet alleen het werk is voor ons belangrijk, ook de belangen van  de omgeving hebben onze volle aandacht. KYBYS kijkt voorbij het werk en denkt echt mee.

Als bijvoorbeeld bij de aanleg van een riolering blijkt dat de geplande bemaling niet werkt zoals bedacht, dan denken we met de aannemer mee over de manier waarop we het gewenste resultaat toch kunnen behalen. Dat doen we in overleg met alle betrokkenen, in dit geval het waterschap, Rijkswaterstaat en de  gemeente. Hierbij zorgen we dat taken en verantwoordelijkheden bij de juiste partijen blijven liggen.

Bij KYBYS hebben we zeer ervaren directievoerders en toezichthouders in dienst. Onze toezichthouder houdt dagelijks de voortgang van een project in de gaten en bewaakt de kwaliteit en voortgang van het werk. De directievoerder overziet met een helicopterview het grote geheel en verzorgt het financiële, juridische en procedurele deel van het werk.. Niet alleen het werk is voor ons belangrijk, ook de belangen van  de omgeving hebben onze volle aandacht. KYBYS kijkt voorbij het werk en denkt echt mee.

Als bijvoorbeeld bij de aanleg van een riolering blijkt dat de geplande bemaling niet werkt zoals bedacht, dan denken we met de aannemer mee over de manier waarop we het gewenste resultaat toch kunnen behalen. Dat doen we in overleg met alle betrokkenen, in dit geval het waterschap, Rijkswaterstaat en de  gemeente. Hierbij zorgen we dat taken en verantwoordelijkheden bij de juiste partijen blijven liggen.

Efficiënt werken

Efficiënt werken

Op dit moment verzorgen we voor verscheidene projecten de uitvoeringsbegeleiding. Zo zijn we in Vught bezig met diverse projecten, waaronder de herinrichting van de rotonde Vijverbosweg, de reconstructie van de Gementweg en de conditioneringswerkzaamheden ten behoeve van het project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. KYBYS begeleidt hier voor de gemeente Vught de aanpassing van het gemeentelijk rioleringsstelsel.

Juist bij dermate grote projecten is het fijn om collega’s te hebben die ruime ervaring hebben. Hun netwerk is groot en er is veel kennis aanwezig waardoor efficiënt gewerkt wordt. Meedenken met de opdrachtgever, verschillende belangen in de gaten houden en oplossingen aandragen maakt de uitvoeringsbegeleiding bij  elk project afwisselend en interessant.

Op dit moment verzorgen we voor verscheidene projecten de uitvoeringsbegeleiding. Zo zijn we in Vught bezig met diverse projecten, waaronder de herinrichting van de rotonde Vijverbosweg, de reconstructie van de Gementweg en de conditioneringswerkzaamheden ten behoeve van het project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. KYBYS begeleidt hier voor de gemeente Vught de aanpassing van het gemeentelijk rioleringsstelsel.

Juist bij dermate grote projecten is het fijn om collega’s te hebben die ruime ervaring hebben. Hun netwerk is groot en er is veel kennis aanwezig waardoor efficiënt gewerkt wordt. Meedenken met de opdrachtgever, verschillende belangen in de gaten houden en oplossingen aandragen maakt de uitvoeringsbegeleiding bij  elk project afwisselend en interessant.

Wil je meer weten over uitvoeringsbegeleiding? Neem dan gerust contact met mij op.

Marco Goedhart