Bij het realiseren van een tijdelijke huisvestingslocatie komt veel kijken. Hoewel tijdelijke woonunits relatief snel te plaatsen zijn, zijn er flink wat zaken waar een gemeente rekening mee moet houden. Deze week vertellen we je over onze eerste stap bij een vraag van een gemeente over tijdelijke huisvesting: de ruimtelijk-planologische scan.

KYBYS schreef vorige week een artikel over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders. In meerdere berichten leggen we de komende weken uit hoe wij gemeenten helpen bij de opgave rondom tijdelijke huisvesting.

We beginnen met het verkennen van mogelijk geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting. Samen met de gemeente stelt KYBYS criteria vast waaraan we de locaties toetsen. Denk aan eigendom en beschikbaarheid, afmetingen, de ruimtelijk-planologische situatie, bereikbaarheid, aanwezige nutsvoorzieningen, relevant beleid en ruimtelijke inpassing. Op basis van deze uitgebreide inventarisatie brengen we een rangorde aan in de locaties. Parallel aan deze verkenning moet afstemming plaatsvinden met de omgeving, het bevoegd gezag en overige stakeholders. Hier gaan we in een volgend artikel dieper op in.

 

 

KYBYS schreef vorige week een artikel over de opgave die Nederlandse gemeenten hebben voor de huisvesting van statushouders. In meerdere berichten leggen we de komende weken uit hoe wij gemeenten helpen bij de opgave rondom tijdelijke huisvesting.

We beginnen met het verkennen van mogelijk geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting. Samen met de gemeente stelt KYBYS criteria vast waaraan we de locaties toetsen. Denk aan eigendom en beschikbaarheid, afmetingen, de ruimtelijk-planologische situatie, bereikbaarheid, aanwezige nutsvoorzieningen, relevant beleid en ruimtelijke inpassing. Op basis van deze uitgebreide inventarisatie brengen we een rangorde aan in de locaties. Parallel aan deze verkenning moet afstemming plaatsvinden met de omgeving, het bevoegd gezag en overige stakeholders. Hier gaan we in een volgend artikel dieper op in.

Onderzoeken en vergunningen

 

Onderzoeken en vergunningen

Rik Vernooij-Oostveen, consultant bij KYBYS, is gespecialiseerd in planologie en vergunningen. Hij brengt in kaart welke onderzoeken nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om een parkeerdrukonderzoek te laten uitvoeren om te bekijken of parkeerplaatsen tijdelijk met minder capaciteit af kunnen. Bij een dergelijk onderzoek kijken we welke parkeerterreinen weinig of minder gebruikt worden en tijdelijk anders kunnen worden ingericht. Parkeerterreinen lenen zich namelijk goed voor het plaatsen van tijdelijke woonunits.

Ook maakt Rik inzichtelijk welke vergunningen nodig zijn voor de realisatie. Afhankelijk van de locatie kan dit, naast de altijd benodigde bouwvergunning, bijvoorbeeld gaan om een omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) afwijken van het bestemmingsplan, een watervergunning en eventuele ontheffingen. ,,Om een juiste afweging te kunnen maken is het voor gemeenten van belang om eerst inzicht te krijgen in de ruimtelijk-planologische mogelijkheden en beperkingen van de potentiële locaties”, aldus Rik.

Volgende week vertellen we meer over de ondersteuning bij omgevingsmanagement. Gezien de (politieke) gevoeligheid is dat een essentieel onderdeel bij plannen voor tijdelijke huisvesting. Het vierde bericht gaat over de technische uitwerking en de aanbesteding. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding.

 

 

Rik Vernooij-Oostveen, consultant bij KYBYS, is gespecialiseerd in planologie en vergunningen. Hij brengt in kaart welke onderzoeken nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om een parkeerdrukonderzoek te laten uitvoeren om te bekijken of parkeerplaatsen tijdelijk met minder capaciteit af kunnen. Bij een dergelijk onderzoek kijken we welke parkeerterreinen weinig of minder gebruikt worden en tijdelijk anders kunnen worden ingericht. Parkeerterreinen lenen zich namelijk goed voor het plaatsen van tijdelijke woonunits.

Ook maakt Rik inzichtelijk welke vergunningen nodig zijn voor de realisatie. Afhankelijk van de locatie kan dit, naast de altijd benodigde bouwvergunning, bijvoorbeeld gaan om een omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) afwijken van het bestemmingsplan, een watervergunning en eventuele ontheffingen. ,,Om een juiste afweging te kunnen maken is het voor gemeenten van belang om eerst inzicht te krijgen in de ruimtelijk-planologische mogelijkheden en beperkingen van de potentiële locaties”, aldus Rik.

Volgende week vertellen we meer over de ondersteuning bij omgevingsmanagement. Gezien de (politieke) gevoeligheid is dat een essentieel onderdeel bij plannen voor tijdelijke huisvesting. Het vierde bericht gaat over de technische uitwerking en de aanbesteding. In ons laatste artikel gaan we in op de uitvoeringsbegeleiding.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen of kun je niet wachten om meer te weten over één van de genoemde onderwerpen? Neem dan gerust contact op met mij!

Pascal van der Graaf