De Vereniging Sport en Gemeente (VSG) publiceerde deze week een artikel (https://sportengemeenten.nl/verbod-op-microplastic-infill-stap-dichterbij/) waarin zij reageert op het advies van het risicocomité van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om vanaf 2023 een verbod op microplastics in te stellen. Hierin impliceert VSG dat zij een verbod niet  noodzakelijk acht en dat dit voorlopige besluit vooral is genomen vanwege zorgen over handhaafbaarheid. Ook stelt VSG dat de verantwoordelijkheid ligt bij leveranciers en installateurs.

KYBYS is weliswaar lid van VSG maar kan zich niet vinden in deze standpunten. Projectleiders Tomas Rongen en Joris van der Cammen daarover: ,,Deze drie standpunten geven aan dat de overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt.” Beiden spreken hun verbazing uit.

Joris: ,,Wij vinden dat door te stellen dat beheersmaatregelen als kantplanken afdoende zijn, het probleem wordt gebagatelliseerd. Je bestrijdt de gevolgen, althans voor een belangrijk deel, maar het probleem blijft bestaan. Begrijp ons niet verkeerd: we vinden kantplanken een goede oplossing om verspreiding van infill tegen te gaan. Maar als er nu een veld moet worden aangelegd, roepen we op om een toekomstbestendige oplossing te kiezen. SBR past niet in die toekomst en om daar met de huidige inzichten en aanstaande wetgeving nog in te investeren, is weggegooid geld. En waarom? Er zijn voldoende alternatieven voorhanden.”

KYBYS is weliswaar lid van VSG maar kan zich niet vinden in deze standpunten. Projectleiders Tomas Rongen en Joris van der Cammen daarover: ,,Deze drie standpunten geven aan dat de overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt.” Beiden spreken hun verbazing uit.

Joris: ,,Wij vinden dat door te stellen dat beheersmaatregelen als kantplanken afdoende zijn, het probleem wordt gebagatelliseerd. Je bestrijdt de gevolgen, althans voor een belangrijk deel, maar het probleem blijft bestaan. Begrijp ons niet verkeerd: we vinden kantplanken een goede oplossing om verspreiding van infill tegen te gaan. Maar als er nu een veld moet worden aangelegd, roepen we op om een toekomstbestendige oplossing te kiezen. SBR past niet in die toekomst en om daar met de huidige inzichten en aanstaande wetgeving nog in te investeren, is weggegooid geld. En waarom? Er zijn voldoende alternatieven voorhanden.”

Kijk naar de toekomst

Kijk naar de toekomst

VSG stelt in het artikel dat het verbod niet ligt op het gebruik van polymerische infill maar voor het op de markt brengen hiervan. ‘De verantwoordelijkheid voor naleving ligt daarom bij leveranciers en installatie- en onderhoudsaannemers en niet bij veldeigenaren.’ Tomas: ,,Het hypocriete daarvan is natuurlijk dat geen marktpartij polymerische infill aanbrengt tenzij er een verzoek ligt van de veldeigenaar. Er wordt gewoon voor betaald en daarom ligt er wel degelijk een verantwoordelijkheid bij de veldeigenaar, in veel gevallen een gemeente.”

VSG stelt in het artikel dat het verbod niet ligt op het gebruik van polymerische infill maar voor het op de markt brengen hiervan. ‘De verantwoordelijkheid voor naleving ligt daarom bij leveranciers en installatie- en onderhoudsaannemers en niet bij veldeigenaren.’ Tomas: ,,Het hypocriete daarvan is natuurlijk dat geen marktpartij polymerische infill aanbrengt tenzij er een verzoek ligt van de veldeigenaar. Er wordt gewoon voor betaald en daarom ligt er wel degelijk een verantwoordelijkheid bij de veldeigenaar, in veel gevallen een gemeente.”

 

Overgangsperiode naar 12 jaar?

VSG is voorstander van een overgangsperiode van 12 jaar. Als reden noemt VSG dat gemeenten en verenigingen die onlangs in nieuwe velden hebben geïnvesteerd op die manier de verwachte volledige levensduur van 10 jaar kunnen krijgen. Joris en Tomas daarover: ,,Ook bij een overgangsperiode van 6 jaar kun je gebruik maken van de volledige levensduur, als je voor die tijd extra infill materiaal inkoopt en in stock zet.” De ontwikkeling is nu al zover dat een overstap naar alternatieven mogelijk is, zie daarvoor ook onze infill-keuzeladder. Over 6 jaar zijn we nóg veel verder. Twaalf jaar is niet nodig en lijkt ingegeven te zijn vanuit de verkeerde redenen.

Ons appèl: veldeigenaren, neem maatschappelijke verantwoordelijkheid, stap af van het denken in de laagste aanlegprijs en denk verder dan vastgestelde raadsbudgetten. Denk aan ons milieu en kijk naar de totale kosten op de lange termijn. Ons devies: investeer liever in duurzame oplossingen dan in het treffen van beheersmaatregelen.

VSG is voorstander van een overgangsperiode van 12 jaar. Als reden noemt VSG dat gemeenten en verenigingen die onlangs in nieuwe velden hebben geïnvesteerd op die manier de verwachte volledige levensduur van 10 jaar kunnen krijgen. Joris en Tomas daarover: ,,Ook bij een overgangsperiode van 6 jaar kun je gebruik maken van de volledige levensduur, als je voor die tijd extra infill materiaal inkoopt en in stock zet.” De ontwikkeling is nu al zover dat een overstap naar alternatieven mogelijk is, zie daarvoor ook onze infill-keuzeladder. Over 6 jaar zijn we nóg veel verder. Twaalf jaar is niet nodig en lijkt ingegeven te zijn vanuit de verkeerde redenen.

Ons appèl: veldeigenaren, neem maatschappelijke verantwoordelijkheid, stap af van het denken in de laagste aanlegprijs en denk verder dan vastgestelde raadsbudgetten. Denk aan ons milieu en kijk naar de totale kosten op de lange termijn. Ons devies: investeer liever in duurzame oplossingen dan in het treffen van beheersmaatregelen.

Wat vindt de markt?

Wat vindt de markt?

In gesprekken met gemeenten krijgen wij niet de indruk dat er behoefte is aan een langere overgangsperiode. We horen juist dat het gros van de gemeenten vooruit wil en zelf al wenst te kiezen voor een duurzaam alternatief. Gelukkig, want dat heeft uiteindelijk de toekomst.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze projectleiders Joris van der Cammen (joris.vandercammen@kybys.nl) of Tomas Rongen (tomas.rongen@kybys.nl).

In gesprekken met gemeenten krijgen wij niet de indruk dat er behoefte is aan een langere overgangsperiode. We horen juist dat het gros van de gemeenten vooruit wil en zelf al wenst te kiezen voor een duurzaam alternatief. Gelukkig, want dat heeft uiteindelijk de toekomst.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze projectleider Joris van der Cammen (joris.vandercammen@kybys.nl).