Gemeenten willen graag het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden verder terugdringen, maar weten niet hoe. Dat komt uit de Monitor milieuvriendelijke beheer van grassportvelden 2021 van het Mulier Instituut. Er zijn echter volop handreikingen en tips te vinden die bijdragen aan een chemievrij beheer van sportvelden.

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt op sportvelden. Een flinke vooruitgang, want in 2020 was dit nog slechts de helft. 75 procent van de gemeenten geeft aan behoefte te hebben aan verdere ondersteuning. Ze willen vooral informatie over milieuvriendelijk beheer, kennisdeling, een stappenplan voor milieuvriendelijk werken en uitwisseling van goede voorbeelden. In het kort: gemeenten willen wel, maar hebben extra informatie en hulp nodig.

 

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt op sportvelden. Een flinke vooruitgang, want in 2020 was dit nog slechts de helft. 75 procent van de gemeenten geeft aan behoefte te hebben aan verdere ondersteuning. Ze willen vooral informatie over milieuvriendelijk beheer, kennisdeling, een stappenplan voor milieuvriendelijk werken en uitwisseling van goede voorbeelden. In het kort: gemeenten willen wel, maar hebben extra informatie en hulp nodig.

Digitale cursussen en e-learning

Digitale cursussen en e-learning

Goed nieuws: deze informatie is al ruimschoots voorhanden. Uit het onderzoek blijkt dat degenen die zich bezighouden met beleid, duidelijk behoefte hebben aan meer kennis. Het is het bekende snijvlak van beleid en techniek waar de onduidelijkheden ontstaan. Op een website zoals www.duurzamesportsector.nl staat volop informatie over het beheer van sportvelden en milieuvriendelijke veldbeheer. Er zijn zelfs digitale cursussen en overzichten met veelgestelde vragen beschikbaar zodat gemeenten duidelijk kunnen zien aan welke eisen ze moeten voldoen. Voor beleidsmedewerkers sport van gemeenten, vrijwilligers van sportclubs en andere belangstellenden is ook e-learning beschikbaar. Deze biedt volop basiskennis voor chemievrij beheer: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/695-e-learning-pesticidenvrij-beheer-natuurgras-sportvelden

Als KYBYS hebben we ons de afgelopen jaren volop verdiept in de weg naar chemievrij beheer van sportvelden middels de Integrated Pest Management (IPM)-systematiek. Onderstaande afbeelding (bron: Vogelmijt – Groen Kennisnet) brengt deze systematiek overzichtelijk in kaart. Het Mulier Instituut stelt dat ongeveer een derde van de gemeenten volledig voldoet aan de eisen voor IPM. Vanzelfsprekend kunnen wij ook met gemeenten meedenken en ons opgestelde stappenplan aanpassen op de situatie van de gemeente.

 

 

Goed nieuws: deze informatie is al ruimschoots voorhanden. Uit het onderzoek blijkt dat degenen die zich bezighouden met beleid, duidelijk behoefte hebben aan meer kennis. Het is het bekende snijvlak van beleid en techniek waar de onduidelijkheden ontstaan. Op een website zoals www.duurzamesportsector.nl staat volop informatie over het beheer van sportvelden en milieuvriendelijke veldbeheer. Er zijn zelfs digitale cursussen en overzichten met veelgestelde vragen beschikbaar zodat gemeenten duidelijk kunnen zien aan welke eisen ze moeten voldoen. Voor beleidsmedewerkers sport van gemeenten, vrijwilligers van sportclubs en andere belangstellenden is ook e-learning beschikbaar. Deze biedt volop basiskennis voor chemievrij beheer: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/695-e-learning-pesticidenvrij-beheer-natuurgras-sportvelden

Als KYBYS hebben we ons de afgelopen jaren volop verdiept in de weg naar chemievrij beheer van sportvelden middels de Integrated Pest Management (IPM)-systematiek. Onderstaande afbeelding (bron: Vogelmijt – Groen Kennisnet) brengt deze systematiek overzichtelijk in kaart. Het Mulier Instituut stelt dat ongeveer een derde van de gemeenten volledig voldoet aan de eisen voor IPM. Vanzelfsprekend kunnen wij ook met gemeenten meedenken en ons opgestelde stappenplan aanpassen op de situatie van de gemeente.

Tijdens de Nationale Grasdag op 13 oktober vertellen wij meer over het sportpark van de toekomst, waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Naast chemievrij beheer zijn ook zaken als de ondergrond en ligging van een veld belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom het maximale te halen uit een veld, ook waar het gaat om duurzaamheid. Door een veld goed in te richten, is er minder onderhoud nodig. Op lange termijn is dat dus duurzamer. Meer informatie hierover staat op https://www.duurzamesportsector.nl/mvb/natuurgras/

De gouden tip voor een gemeente? Verdiep je in de materie, laat je adviseren door iemand met uitgebreide kennis van zaken – zoals KYBYS – en zoek samenwerking met andere gemeenten. Zo kan er echt een grote slag gemaakt worden.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met mij.

Joris van der Cammen

Privacy Preference Center