De gasprijzen stijgen flink en zorgen wereldwijd voor problemen. Wist je dat dit ook gevolgen kan hebben voor de begraafplaatsen? Door de hoge gasprijzen stijgen namelijk ook de kosten voor crematies. Dat betekent dat de vraag naar begraven kan stijgen.

Dat hoge gasprijzen grote gevolgen hebben is inmiddels bij iedereen wel bekend. Maar het gaat een stuk verder dan alleen een hogere rekening. Ook voor gemeenten en de uitvaartbranche verandert er veel. De stijgende kosten zorgen ervoor dat ook cremeren duurder wordt. De kans is daarom groot dat nabestaanden eerder zullen kiezen voor het begraven van een dierbare. De laatste jaren zagen we dat het aantal crematies flink toenam. Ongeveer 70% van de overledenen wordt gecremeerd, 30% wordt begraven. Onze verwachting is dat het aantal crematies de komende tijd zal afnemen.

Dat betekent wel wat voor het begraafplaatsbeleid van de gemeenten. Doordat het aantal begrafenissen afnam, werd de capaciteit daar op aangepast. Een stijgende vraag betekent dat er opnieuw naar de invulling van de begraafplaatsen moet worden gekeken. Een goede behoefte- en capaciteitsberekening kan daarbij helpen. We brengen dan de verwachte vraag en actuele ontwikkelingen in beeld en doen onderzoek naar de capaciteit op de begraafplaatsen. Daaruit rolt een advies, plan en kostenraming voor de nodige aanpassingen.

De huidige trends en ontwikkelingen laten ook zien dat begraafplaatsen de komende jaren een andere functie zullen krijgen. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor natuur waardoor de begraafplaats ook een parkachtige functie krijgt. Eerder schrijven wij daar deze blog over. Ik denk graag met u mee om uw begraafplaats toekomstbestendig te maken. Met oog voor trends, veranderingen, mens én natuur.

 

 

Dat hoge gasprijzen grote gevolgen hebben is inmiddels bij iedereen wel bekend. Maar het gaat een stuk verder dan alleen een hogere rekening. Ook voor gemeenten en de uitvaartbranche verandert er veel. De stijgende kosten zorgen ervoor dat ook cremeren duurder wordt. De kans is daarom groot dat nabestaanden eerder zullen kiezen voor het begraven van een dierbare. De laatste jaren zagen we dat het aantal crematies flink toenam. Ongeveer 70% van de overledenen wordt gecremeerd, 30% wordt begraven. Onze verwachting is dat het aantal crematies de komende tijd zal afnemen.

Dat betekent wel wat voor het begraafplaatsbeleid van de gemeenten. Doordat het aantal begrafenissen afnam, werd de capaciteit daar op aangepast. Een stijgende vraag betekent dat er opnieuw naar de invulling van de begraafplaatsen moet worden gekeken. Een goede behoefte- en capaciteitsberekening kan daarbij helpen. We brengen dan de verwachte vraag en actuele ontwikkelingen in beeld en doen onderzoek naar de capaciteit op de begraafplaatsen. Daaruit rolt een advies, plan en kostenraming voor de nodige aanpassingen.

De huidige trends en ontwikkelingen laten ook zien dat begraafplaatsen de komende jaren een andere functie zullen krijgen. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor natuur waardoor de begraafplaats ook een parkachtige functie krijgt. Eerder schrijven wij daar deze blog over. Ik denk graag met u mee om uw begraafplaats toekomstbestendig te maken. Met oog voor trends, veranderingen, mens én natuur.

Wil je meer weten over de actuele ontwikkelingen? Neem dan gerust contact op met mij.

Merel van den Bosch