Stijgende gasprijzen: is de begraafplaats daar klaar voor?

De gasprijzen stijgen flink en zorgen wereldwijd voor problemen. Wist je dat dit ook gevolgen kan hebben voor de begraafplaatsen? Door de hoge gasprijzen stijgen namelijk ook de kosten voor crematies. Dat betekent dat de vraag naar begraven kan stijgen.

Dat hoge gasprijzen grote gevolgen hebben is inmiddels bij iedereen wel bekend. Maar het gaat een stuk verder dan alleen een hogere rekening. Ook voor gemeenten en de uitvaartbranche verandert er veel. De stijgende kosten zorgen ervoor dat ook cremeren duurder wordt. De kans is daarom groot dat nabestaanden eerder zullen kiezen voor het begraven van een dierbare. De laatste jaren zagen we dat het aantal crematies flink toenam. Ongeveer 70% van de overledenen wordt gecremeerd, 30% wordt begraven. Onze verwachting is dat het aantal crematies de komende tijd zal afnemen.

Dat betekent wel wat voor het begraafplaatsbeleid van de gemeenten. Doordat het aantal begrafenissen afnam, werd de capaciteit daar op aangepast. Een stijgende vraag betekent dat er opnieuw naar de invulling van de begraafplaatsen moet worden gekeken. Een goede behoefte- en capaciteitsberekening kan daarbij helpen. We brengen dan de verwachte vraag en actuele ontwikkelingen in beeld en doen onderzoek naar de capaciteit op de begraafplaatsen. Daaruit rolt een advies, plan en kostenraming voor de nodige aanpassingen.

De huidige trends en ontwikkelingen laten ook zien dat begraafplaatsen de komende jaren een andere functie zullen krijgen. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor natuur waardoor de begraafplaats ook een parkachtige functie krijgt. Eerder schrijven wij daar deze blog over. Ik denk graag met u mee om uw begraafplaats toekomstbestendig te maken. Met oog voor trends, veranderingen, mens én natuur.

 

 

Dat hoge gasprijzen grote gevolgen hebben is inmiddels bij iedereen wel bekend. Maar het gaat een stuk verder dan alleen een hogere rekening. Ook voor gemeenten en de uitvaartbranche verandert er veel. De stijgende kosten zorgen ervoor dat ook cremeren duurder wordt. De kans is daarom groot dat nabestaanden eerder zullen kiezen voor het begraven van een dierbare. De laatste jaren zagen we dat het aantal crematies flink toenam. Ongeveer 70% van de overledenen wordt gecremeerd, 30% wordt begraven. Onze verwachting is dat het aantal crematies de komende tijd zal afnemen.

Dat betekent wel wat voor het begraafplaatsbeleid van de gemeenten. Doordat het aantal begrafenissen afnam, werd de capaciteit daar op aangepast. Een stijgende vraag betekent dat er opnieuw naar de invulling van de begraafplaatsen moet worden gekeken. Een goede behoefte- en capaciteitsberekening kan daarbij helpen. We brengen dan de verwachte vraag en actuele ontwikkelingen in beeld en doen onderzoek naar de capaciteit op de begraafplaatsen. Daaruit rolt een advies, plan en kostenraming voor de nodige aanpassingen.

De huidige trends en ontwikkelingen laten ook zien dat begraafplaatsen de komende jaren een andere functie zullen krijgen. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor natuur waardoor de begraafplaats ook een parkachtige functie krijgt. Eerder schrijven wij daar deze blog over. Ik denk graag met u mee om uw begraafplaats toekomstbestendig te maken. Met oog voor trends, veranderingen, mens én natuur.

Wil je meer weten over de actuele ontwikkelingen? Neem dan gerust contact op met mij.

Merel van den Bosch


De begraafplaats als een Hof van Eden… realistisch of een utopie?

Voor veel gemeenten is een begraafplaats anno 2022 een last of een ‘moetje’. Het moet onderhouden worden, het kost geld en niemand wil nog begraven worden: waar doe je het dan eigenlijk voor? Men bezuinigt maar raak en het serviceniveau is ver te zoeken.

Voor veel gemeenten is een begraafplaats anno 2022 een last of een ‘moetje’. Het moet onderhouden worden, het kost geld en niemand wil nog begraven worden: waar doe je het dan eigenlijk voor? Men bezuinigt maar raak en het serviceniveau is ver te zoeken.

 

 

Maar wat als we dit helemaal om kunnen gooien? Wat als die saaie, grijze, kale begraafplaats nou eens een prachtig park kan zijn? Een plek waar mensen graag komen om te wandelen, rusten of picknicken? Wat als de begraafplaats niet saai, grijs en kaal is? Maar groen, vol bloemen en bomen, vol leven. Waar de vogels fluiten en de vlinders, bijen en egels hun thuis hebben. Waar je fruit kan plukken. Waar je begraven wordt voor een klein bedrag en waar de gemeente vindt dat jij het verdient om hier eeuwig te mogen rusten.

Zou dit mogelijk zijn? Zouden we het roer om kunnen gooien en anders tegen begraafplaatsen aan kunnen kijken? Zou dit onze toekomst worden?

Als begraafplaatsadviseur bij KYBYS denk ik graag mee om samen een begraafplaats van de toekomst te realiseren. Een Hof van Eden in uw gemeente: hoe mooi zou dat zijn?

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan gerust contact op met mij.

Merel van den Bosch


Wat mag je verwachten van een goede begraafplaatsadministratie?

“Waarom lopen jullie de verkeerde kant op?” riep de grafdelver in paniek naar de rouwende begrafenisstoet die aankwam lopen. Hij wees naar het graf dat hij had opengemaakt en waarin hij dacht dat de overleden echtgenoot van de overledene lag. Dezelfde initialen, dezelfde achternaam. Maar het verkeerde graf. Echt gebeurd.

Zoiets komt natuurlijk niet voor op een kleine dorpsbegraafplaats waar een krasse beheerder alles onthoudt. Je kent het type wel, zo’n onmisbare vrijwilliger die met hetzelfde gemak als waarop hij een steenhouwer of uitvaartondernemer te woord staat, een familieruzie voorkomt wanneer nabestaanden onderling onenigheid krijgen en hem om de beurt bellen met allerlei tegenstrijdige wensen. Helaas worden die vieve vrijwilligers steeds zeldzamer.

Ik ben begraafplaatsadviseur bij KYBYS en spreek regelmatig ambtenaren die het als een klusje naast al hun andere werkzaamheden erbij doen: het te woord staan van nabestaanden. Ik sprak ooit een applicatiebeheerder die tussen zijn helpdesktelefoontjes door huilende nabestaanden aan de lijn kreeg. Ook merk ik geregeld dat de begraafplaatsadministratie niet is zoals het hoort. Wanneer ik bijvoorbeeld vraag hoeveel lege graven er nog zijn, weten ze het vaak niet. Laat staan dat ze weten welke graven nog beschikbaar zijn. En dat terwijl de administratie de basis van je gegevens is. Je voorkomt fouten bij de uitgifte van een graf, genereert inkomsten, kunt goede plattegronden maken en je hebt zicht op je inkomsten.

Wat mag je verwachten?

Als begraafplaats-administrateur moet je kunnen bouwen op een stabiel, helder en compleet overzicht. Op je kennis van de Wet op de Lijkbezorging en andere juridische zaken rondom begraafplaatsen. Maar vooral ook op je communicatieve vaardigheden. Mensen in rouw reageren anders. Daar moet je mee om kunnen gaan. Als ze bellen hebben ze iemand nodig die snel de telefoon opneemt. Die dingen voor ze uit kan zoeken, snel antwoord kan geven. Soms hebben ze behoefte aan een luisterend oor.

Er zijn begraafplaatsen waar de administratie op een degelijke manier bijgehouden wordt. Waar nabestaanden altijd direct iemand te spreken krijgen die geduldig naar ze luistert. Waar ze binnen een dag antwoord krijgen op hun vragen. Ook zijn er begraafplaatsen die nog altijd kunnen vertrouwen op hun kwieke beheerder die alles weet en alles kan. Voor alle andere begraafplaatsen is er de Begraafplaats Administratie Service (BAS) van KYBYS.

We zorgen ervoor dat het helpen bij, of het overnemen van de begraafplaatsadministratie juridisch goed verloopt. We weten hoe we moeten omgaan met administratiekosten en belastingen die je wilt factureren en ontzorgen daarbij. We leveren altijd maatwerk. We versturen grafaktes en facturen. Bij het overnemen van het gehele beheer sturen we ook de grafdelver en het onderhoud aan. Maandelijks controleren we of alles nog naar wens is, en zoals het hoort.

De voordelen van onze BAS

We communiceren met nabestaanden, grafdelvers, steenhouwers en uitvaartondernemers en met onze ervaring, deskundigheid en empathie beantwoorden we alle voorkomende vragen.

We hebben een team van ervaren medewerkers die tijdens kantooruren de telefoon opnemen;

  • We zijn juridisch onderlegd;
  • We hebben uitgebreide kennis van begraafplaatsapplicaties zoals Key2Begraven, Uitvaartsuite en HTA BAM;
  • We kunnen inspringen bij ziekte of vakantie;
  • We kunnen helpen bij actualiseren en het volledig maken van de administratie;
  • We kunnen de hele administratie op ons nemen, van grafuitgifte tot factureren;
  • We geven advies, onder andere op het gebied van beleid, ruimen, uitbreidingen en exploitatie.

Bijna net zoals die vertrouwde, krasse dorpsbegraafplaatsbeheerder die alles weet en kan.

Ben je geïnteresseerd in een helpende hand? Mail of bel me dan bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden.

Merel van den Bosch