KYBYS

Disclaimer

WEBSITE

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van KYBYS Ingenieurs en Adviseurs, verder te noemen KYBYS. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KYBYS. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie is door KYBYS met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. KYBYS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

KYBYS is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van KYBYS, welke geen eigendom zijn van KYBYS, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van KYBYS. Hoewel KYBYS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door KYBYS worden onderhouden wordt afgewezen.

KYBYS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Persoonlijke gegevens die u aan KYBYS doorgeeft, worden beheerd door de verantwoordelijke websitebeheerder. Deze informatie wordt niet gebruikt om u te herkennen bij een bezoek aan onze site. De informatie wordt gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en u optimaal van dienst te kunnen zijn. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.

E-MAIL

De verzonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of rechtspersoon aan wie deze is geadresseerd en kan vertrouwelijk en/of privacy gevoelige informatie bevatten. Voor elke waarneming, verspreiding, doorzending op enige manier of ander gebruik van -of elke gedraging gebaseerd op- de informatie, door personen of rechtspersonen anders dan de als geadresseerde bedoelde partij, geldt, dat dit is verboden. Als u deze informatie per abuis ontvangt, neemt u dan alstublieft contact op met de verzender ervan en vernietig de informatie van enige computer die tot u ter beschikking staat.