Op het gebied van sportbeleid zijn enkele trends waarneembaar. Een aantal van deze ontwikkelingen zijn door corona in een stroomversnelling gekomen. Zo heeft de toename aan ongebonden sporters een vogelvlucht genomen en hebben steeds meer verenigingen moeite om financieel gezond te blijven. Dit dwingt gemeenten om het sportaccommodatiebeleid in hun gemeente kritisch tegen het licht te houden, waar liggen nog kansen? 

Voor welke sportbeleid-uitdagingen staat jouw gemeente?

Voor welke sportbeleid-uitdagingen staat jouw gemeente?

Bij elke gemeente spelen andere aspecten een rol in het sportaccommodatiebeleid. Dat vraagt dan ook om maatwerkadvies. Wel zijn enkele trends waarneembaar. Zoals dalende ledenaantallen en dalende inkomsten bij veel sportverenigingen en een toename aan ongebonden sporters. Wanneer je als gemeente hier tijdig op inspeelt biedt dit mooie kansen om te komen tot een toekomstbestendig sportbeleid voor jouw gemeente.

"Als gemeente zul je slim moeten investeren om de voordelen van verenigingssporten te kunnen behouden. Verenigingen moeten gestimuleerd worden om in te spelen op recente ontwikkelingen om te zorgen dat zij financieel gezond worden dan wel blijven."

— Tomas Rongen

Gevolgen van corona op de sportbehoefte

Gevolgen van corona op de sportbehoefte

Vanwege sportrestricties door corona het afgelopen jaar is er een verandering waarneembaar in de manier van sportbeoefening van een grote groep mensen. Zo is de groeiende behoefte aan individuele sportbeoefening door corona in een stroomversnelling gekomen. Individuele activiteiten zoals wandelen, hardlopen en fietsen hebben enorm aan populariteit gewonnen. Daarnaast hebben tennisverenigingen hun ledenaantal zien stijgen toen veel teamsporten stil kwamen te liggen, maar sporten met twee personen op 1,5 meter afstand in de buitenlucht wel toegestaan was. Naar verwachting zal een deel van deze verschuiving in sportbehoefte blijvend zijn.

Veel sportverenigingen hebben het afgelopen jaar vanwege corona minder inkomsten gegenereerd. Bijvoorbeeld door gemiste contributiegelden, misgelopen paviljoeninkomsten en soms een groter aantal opzeggingen dan vooraf begroot. Veel sportverenigingen hebben hierdoor een flinke financiële klap te verwerken en sommige verkeren al in geldnood.

Vanwege sportrestricties door corona het afgelopen jaar is er een verandering waarneembaar in de manier van sportbeoefening van een grote groep mensen. Zo is de groeiende behoefte aan individuele sportbeoefening door corona in een stroomversnelling gekomen. Individuele activiteiten zoals wandelen, hardlopen en fietsen hebben enorm aan populariteit gewonnen. Daarnaast hebben tennisverenigingen hun ledenaantal zien stijgen toen veel teamsporten stil kwamen te liggen, maar sporten met twee personen op 1,5 meter afstand in de buitenlucht wel toegestaan was. Naar verwachting zal een deel van deze verschuiving in sportbehoefte blijvend zijn.

Veel sportverenigingen hebben het afgelopen jaar vanwege corona minder inkomsten gegenereerd. Bijvoorbeeld door gemiste contributiegelden, misgelopen paviljoeninkomsten en soms een groter aantal opzeggingen dan vooraf begroot. Veel sportverenigingen hebben hierdoor een flinke financiële klap te verwerken en sommige verkeren al in geldnood.

Wat adviseren wij jouw gemeente?

Mijn collega Bas van Haren en ikzelf adviseren dagelijks gemeenten over hun sportaccommodatiebeleid. Belangrijk is dat je als gemeente proactief inspeelt op veranderende behoeften en om financieringsstromen te beoordelen op toekomstbestendigheid. Om met de beroemde woorden van Winston Churchill te spreken: “Never let a good crisis go to waste”. Sportverenigingen blijven cruciaal om de sportbeoefening op peil te houden en om sociale cohesie te stimuleren. Als gemeente zul je slim moeten investeren om de voordelen van verenigingssporten te kunnen behouden. Verenigingen moeten gestimuleerd worden om in te spelen op recente ontwikkelingen om te zorgen dat zij financieel gezond worden dan wel blijven.

Samenwerken staat hierbij centraal. Samenwerken met de gemeente, maar bijvoorbeeld ook met andere verenigingen en de buurt. Capaciteitsproblemen bijvoorbeeld, zijn soms met meerdere verenigingen in hetzelfde gebied prima op te lossen door gebruik te maken van elkaars velden of faciliteiten. Ook zijn er genoeg mogelijkheden om extra inkomsten te genereren. Denk aan het (gedeeltelijk) openstellen van een accommodatie voor bijvoorbeeld verhuur van velden of kleedruimtes. Sportverenigingen krijgen hiermee een steeds bredere functie in de wijk.

Heb je ondersteuning nodig bij de hervorming van het verenigingsleven in jouw gemeente dan help ik of Bas je daar graag bij! Met onze ervaring en kennis op het gebied van onderzoek, beleid en uitvoering zorgen we voor betrouwbare inzichten om de sportaccommodaties in jouw gemeente toekomstbestendig te maken. Onze hervormingsstrategieën baseren wij op onderzoek van onder andere:

  • Capaciteit en behoefte;
  • Tariefstelling- en beheervraagstukken;
  • Politiek gevoelige vraagstukken;
  • Sport in de openbare ruimte.

Hierbij vinden we de juiste balans tussen politieke belangen en de omgeving, betaalbaarheid en functionaliteit.

Kansen voor herinrichting of verduurzaming

Onderzoeksresultaten geven inzicht in welke verenigingen baat hebben bij een samenwerking met andere verenigingen, met de buurt of met beide. Dit biedt natuurlijk een hoop kansen! Verenigingen raken meer bij elkaar betrokken en in elkaar verweven. Soms zorgt samenwerken op de korte termijn ook voor fusieplannen op de langere termijn. Het combineren van verenigingen kan kansen bieden om de buitenruimte te herindelen en direct eventuele verduurzamingen door te voeren. Hoewel de precieze invulling per gemeente zal verschillen, liggen hier voor elke gemeente kansen! Wij voorzien je hierin graag van gericht advies.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Bas van Haren of met mij.

Tomas Rongen