Wat een slechte voetbalwedstrijd heb ik afgelopen zondag weer gespeeld. Natuurlijk is dat de schuld van het natuurgrasveld. Vaak krijg ik van mijn teamgenoten te horen dat het veld te hobbelig of te nat was, bedekt was met onkruiden of juist een zandvlakte was. Oké, natuurlijk zal ik zelf de tegenstander ook niet omhoog willen prijzen.

Door mijn opleiding Expert natuurgras aan HAS Hogeschool weet ik dat de oorzaak vaak ligt bij het slecht onderhouden of het niet specifiek uitvoeren van probleemgestuurde oplossingen. En tja, de eisen en optimale situatie voor een grasbestand vallen helaas niet samen met de faseverdeling en de gebruikerseisen voor een voetbalveld.

Termen zoals beworteling, korrelgrootteverdeling, storende laag, leempercentage, het M50 getal, D60/D10 getal, gelijkmatigheidscoëfficiënt, eentoppig zandmateriaal, textuurfracties, organisch materiaal zullen een standaard voetballer niks zeggen. Voor fieldmanagers is dit zeer belangrijke taal. Tijdens de opleiding heb ik vooral veel geleerd over de eigenschappen van de verschillende soorten grassen, bodemkundige- en biologische aspecten, voedingsstoffen en beheersmaatregelen.

 

 

Door mijn opleiding Expert natuurgras aan HAS Hogeschool weet ik dat de oorzaak vaak ligt bij het slecht onderhouden of het niet specifiek uitvoeren van probleemgestuurde oplossingen. En tja, de eisen en optimale situatie voor een grasbestand vallen helaas niet samen met de faseverdeling en de gebruikerseisen voor een voetbalveld.

Termen zoals beworteling, korrelgrootteverdeling, storende laag, leempercentage, het M50 getal, D60/D10 getal, gelijkmatigheidscoëfficiënt, eentoppig zandmateriaal, textuurfracties, organisch materiaal zullen een standaard voetballer niks zeggen. Voor fieldmanagers is dit zeer belangrijke taal. Tijdens de opleiding heb ik vooral veel geleerd over de eigenschappen van de verschillende soorten grassen, bodemkundige- en biologische aspecten, voedingsstoffen en beheersmaatregelen.

Aanleg, beheer en onderhoud zijn maatwerk

Aanleg, beheer en onderhoud zijn maatwerk

In mijn eindopdracht heb ik onderzoek gedaan naar de luchthuishouding en waterdoorlatendheid voor een specifieke toplaag. Gedurende mijn onderzoek kwam ik erachter dat een anaerobe (zuurstofloze) laag, bestaande uit een sponsviltlaag en een Black layer, zorgde voor stagnatie bij het infiltreren van het oppervlaktewater. Tevens bleek uit het laboratoriumonderzoek dat een grote spreiding in korrelgrootte aanwezig was, waardoor de verdichtingsgevoeligheid alleen maar toeneemt. Specifieke onderhoudsmaatregelen, in de vorm van beluchting en het toepassen van eentoppig dressmateriaal moeten het probleem gaan verhelpen. Het blijft te allen tijde maatwerk. Het is voor de grasveldbeheerder altijd een uitdaging om kwalitatief goed bespeelbare velden aan te brengen én te onderhouden.

Bij KYBYS adviseren we gemeenten en verenigingen graag over de aanleg en het beheer en onderhoud van natuurgrasvelden. Zo hebben we bijvoorbeeld een gemeente geadviseerd over 9 natuurgrasvelden waar in de winter flinke wateroverlast was. Ook ben ik elke maand te vinden bij meerdere sportaccommodaties waar ik inspecties uitvoer. Het is belangrijk om chemievrij onkruidbeheer te blijven monitoren, evalueren en indien nodig bij te stellen.

 

In mijn eindopdracht heb ik onderzoek gedaan naar de luchthuishouding en waterdoorlatendheid voor een specifieke toplaag. Gedurende mijn onderzoek kwam ik erachter dat een anaerobe (zuurstofloze) laag, bestaande uit een sponsviltlaag en een Black layer, zorgde voor stagnatie bij het infiltreren van het oppervlaktewater. Tevens bleek uit het laboratoriumonderzoek dat een grote spreiding in korrelgrootte aanwezig was, waardoor de verdichtingsgevoeligheid alleen maar toeneemt. Specifieke onderhoudsmaatregelen, in de vorm van beluchting en het toepassen van eentoppig dressmateriaal moeten het probleem gaan verhelpen. Het blijft te allen tijde maatwerk. Het is voor de grasveldbeheerder altijd een uitdaging om kwalitatief goed bespeelbare velden aan te brengen én te onderhouden.

Bij KYBYS adviseren we gemeenten en verenigingen graag over de aanleg en het beheer en onderhoud van natuurgrasvelden. Zo hebben we bijvoorbeeld een gemeente geadviseerd over 9 natuurgrasvelden waar in de winter flinke wateroverlast was. Ook ben ik elke maand te vinden bij meerdere sportaccommodaties waar ik inspecties uitvoer. Het is belangrijk om chemievrij onkruidbeheer te blijven monitoren, evalueren en indien nodig bij te stellen.

 

Doordacht advies draagt bij aan de overwinning

Doordacht advies draagt bij aan de overwinning

Het voetbalveld direct de schuld geven van een slechte wedstrijd is heel makkelijk. Kennis over de groei en ontwikkeling, de eigenschappen van de onderliggende grond, de lucht- en waterhuishouding, doorwortelbaarheid, de inzet van de juiste machines is van belang om het natuurgrasveld ofwel de grasveldbeheerder de schuld te geven. Het intensief bespelen van de velden inclusief de klimaatsveranderingen zorgen voor specifieke (innoverende)beheersmaatregelen. Probeer na het juist inzetten van middelen/maatregelen dan nog maar eens het natuurgrasveld de schuld te geven van de verloren wedstrijd van afgelopen weekend.

Graag help ik bij jouw vraagstuk omtrent het aanleggen, problemen en/of het juist onderhouden van natuurgras voetbalvelden. Een doordacht aanleg- of renovatieadvies maakt het mogelijk om de vereniging aan de overwinning te helpen.

 

 

Het voetbalveld direct de schuld geven van een slechte wedstrijd is heel makkelijk. Kennis over de groei en ontwikkeling, de eigenschappen van de onderliggende grond, de lucht- en waterhuishouding, doorwortelbaarheid, de inzet van de juiste machines is van belang om het natuurgrasveld ofwel de grasveldbeheerder de schuld te geven. Het intensief bespelen van de velden inclusief de klimaatsveranderingen zorgen voor specifieke (innoverende)beheersmaatregelen. Probeer na het juist inzetten van middelen/maatregelen dan nog maar eens het natuurgrasveld de schuld te geven van de verloren wedstrijd van afgelopen weekend.

Graag help ik bij jouw vraagstuk omtrent het aanleggen, problemen en/of het juist onderhouden van natuurgras voetbalvelden. Een doordacht aanleg- of renovatieadvies maakt het mogelijk om de vereniging aan de overwinning te helpen.

Hoe ziet mijn werkdag eruit?

Voetbalvereniging x is recent bij mijn voetbalvereniging op bezoek geweest om een competitiewedstrijd te spelen. Aan het einde van dit seizoen weet ik dat de uitwedstrijd gepland staat. Momenteel hebben ze problemen met hun natuurgrasveld. 

Allereerst zal er een bureaustudie plaatsvinden. Om te achterhalen wat de wensen en eisen zijn van de gemeente/vereniging vindt er een startoverleg plaats met aansluitend een inventarisatie. Het visueel inventariseren van het huidige veld, de omgeving, en de veldinrichting wordt uitgevoerd.

Ook wordt een bodemonderzoek verricht en een beschrijving gemaakt van de huidige granulaire samenstelling, beworteling, bodemopbouw, hydromorfe profielkenmerken (roest- en reductieverschijnselen) en afwijkende profielkenmerken. Vervolgens wordt een bodemmonster genomen dat wordt verstuurd naar een laboratorium. Het duurt even voordat deze analyseresultaten binnen zijn. Zodra de gegevens binnen zijn kan een samenhangend advies worden opgesteld. De gemeente/vereniging ontvangt van ons concrete maatregelen/handelingen die uitgevoerd kunnen worden op het korte en lange termijn.

Met de specifieke kennis van het natuurgrasveld, zal een overwinning vanzelfsprekend zijn.

Mike van Hooff