Begraven worden in een natuurlijke omgeving, in het bos of in een nog te ontwikkelen natuurgebied is een duidelijke trend: één met de natuur. Natuurwaarden en duurzaamheid spelen een steeds grotere rol in de keuze voor een laatste rustplaats. Geen rijen met grafzerken en aangeharkte paden ertussen maar natuurlijke materialen en een locatie waar groen centraal staat en het lichaam of de as wordt teruggegeven aan de natuur. Een boom, een kunstwerk van onbewerkt hout, materialen die onderdeel zijn van de natuurlijke cyclus en die op termijn verdwijnen.

Een begraafplaats op zich is niet uniek. Natuurbegraven is dat wel. Hierbij wordt uitgegaan van de cyclische gedachte van leven en dood zonder belasting of aantasting van de natuur. Deze gedachte wordt gekoppeld aan een beheer dat gekenmerkt wordt door terughoudend ingrijpen en de ecologische principes.

De keuze voor natuurlijk begraven en het aantal natuurbegraafplaatsen zit de afgelopen jaren stevig in de lift.  Met de uitgifte van natuurgraven is de beheerder in staat de bestaande natuur te handhaven en mogelijk te versterken. Ook aspecten als de mogelijkheid om voor onbepaalde tijd te worden begraven en het feit dat natuurgraven minder onderhoud met zich meebrengen waardoor nabestaanden worden ontzorgd, spelen hierbij een rol.

Een begraafplaats op zich is niet uniek. Natuurbegraven is dat wel. Hierbij wordt uitgegaan van de cyclische gedachte van leven en dood zonder belasting of aantasting van de natuur. Deze gedachte wordt gekoppeld aan een beheer dat gekenmerkt wordt door terughoudend ingrijpen en de ecologische principes.

De keuze voor natuurlijk begraven en het aantal natuurbegraafplaatsen zit de afgelopen jaren stevig in de lift.  Met de uitgifte van natuurgraven is de beheerder in staat de bestaande natuur te handhaven en mogelijk te versterken. Ook aspecten als de mogelijkheid om voor onbepaalde tijd te worden begraven en het feit dat natuurgraven minder onderhoud met zich meebrengen waardoor nabestaanden worden ontzorgd, spelen hierbij een rol.

Kansen voor gemeentelijke begraafplaatsen

Kansen voor gemeentelijke begraafplaatsen

Deze trend biedt ook kansen voor gemeentelijke begraafplaatsen.  Het aanbieden van natuur(lijk) begraven op of in de nabijheid van de gemeentelijke begraafplaatsen kan namelijk een unieke en geschikte uitbreiding van de dienstverlening zijn. De begraafplaatsen kunnen zich hiermee profileren en dat zorgt voor een positieve bijdrage aan de gemeentelijke begraafplaatsexploitatie.

Bij KYBYS krijgen we in toenemende mate de vraag om gemeenten te ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden en haalbaarheid, de planvorming en realisatie van natuur(lijk) begraven op één of meerdere gemeentelijke begraafplaatsen.

Deze trend biedt ook kansen voor gemeentelijke begraafplaatsen.  Het aanbieden van natuur(lijk) begraven op of in de nabijheid van de gemeentelijke begraafplaatsen kan namelijk een unieke en geschikte uitbreiding van de dienstverlening zijn. De begraafplaatsen kunnen zich hiermee profileren en dat zorgt voor een positieve bijdrage aan de gemeentelijke begraafplaatsexploitatie.

Bij KYBYS krijgen we in toenemende mate de vraag om gemeenten te ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden en haalbaarheid, de planvorming en realisatie van natuur(lijk) begraven op één of meerdere gemeentelijke begraafplaatsen.

Rol van KYBYS

Rol van KYBYS

KYBYS ondersteunt gemeenten van A tot Z bij de realisatie van natuurbegraven op of nabij de gemeentelijke begraafplaats(en). Een gedegen planvorming en voorbereiding zijn hierbij van groot belang voordat tot realisatie kan worden overgegaan.  We starten met een verkennend onderzoek om de technische, planologische en financiële haalbaarheid van het natuurbegraven te bepalen.

Vervolgens voeren we een inmeting uit en we stellen een schetsontwerp op voor een visuele vertaling van de uitgangspunten. De keuzes, aanpak, exploitatie en communicatie leggen we vast in een concreet bedrijfsplan. Aansluitend werken we de plannen verder uit in een definitief ontwerp en werkomschrijving of bestek als basis voor de uitvoering.

KYBYS heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en het maakt deel uit van al onze projecten. Ook bij begraven houden we de duurzame ontwikkelingen in het oog. Natuurbegraven maakt daar zeker deel van uit.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Ralph Otten of Merel van den Bosch. Ze vertellen je graag alles over de vele mogelijkheden.

KYBYS ondersteunt gemeenten van A tot Z bij de realisatie van natuurbegraven op of nabij de gemeentelijke begraafplaats(en). Een gedegen planvorming en voorbereiding zijn hierbij van groot belang voordat tot realisatie kan worden overgegaan.  We starten met een verkennend onderzoek om de technische, planologische en financiële haalbaarheid van het natuurbegraven te bepalen.

Vervolgens voeren we een inmeting uit en we stellen een schetsontwerp op voor een visuele vertaling van de uitgangspunten. De keuzes, aanpak, exploitatie en communicatie leggen we vast in een concreet bedrijfsplan. Aansluitend werken we de plannen verder uit in een definitief ontwerp en werkomschrijving of bestek als basis voor de uitvoering.

KYBYS heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en het maakt deel uit van al onze projecten. Ook bij begraven houden we de duurzame ontwikkelingen in het oog. Natuurbegraven maakt daar zeker deel van uit.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Ralph Otten of Merel van den Bosch. Ze vertellen je graag alles over de vele mogelijkheden.

Wil je meer weten over natuurbegraven? Neem dan contact op met ons team begraafplaatsen.

Ralph Otten

Privacy Preference Center