Grip op je knip bij sportprojecten

De media staan er vol mee: de woningmarkt is overspannen, vacatures worden niet ingevuld door een tekort aan beschikbare mensen en de inflatie is enorm. Dit heeft niet alleen effect op onze persoonlijke situatie en portemonnee, maar werkt bijvoorbeeld ook door in investeringen binnen het bedrijfsleven en overheden. Zo kunnen onder meer de kosten van onderhoud van buitensportaccommodaties wel eens fors hoger uitvallen dan begroot.

Tot voor kort ging men er van uit dat de trend van licht stijgende prijzen zich door zou zetten. Maar het prijsindexcijfer komt momenteel aanzienlijk hoger uit dan werd voorspeld. Ook de verwachtingen voor de komende jaren geven geen reden tot optimisme. Voor gemeenten heeft dit onder meer gevolgen voor de Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplannen (MIOP’s) en de aanleg en renovaties die nog voor dit jaar gepland staan.

Door de stijging van de prijzen van arbeid, olie, kunststof, grondstoffen en gas kunt u bij geplande werkzaamheden voor onverwachte en onplezierige verrassingen komen te staan. Toen u het meerjarenplan opstelde en de werkzaamheden plande, waren deze extreme prijsstijgingen immers nog niet bekend. En dus is er in de plannen ook geen rekening mee gehouden. Uitstellen is vaak geen optie, als gemeente wil u iedere inwoners immers op een gezonde manier laten sporten en bewegen en gebruik laten maken van veilige voorzieningen.

 

 

Tot voor kort ging men er van uit dat de trend van licht stijgende prijzen zich door zou zetten. Maar het prijsindexcijfer komt momenteel aanzienlijk hoger uit dan werd voorspeld. Ook de verwachtingen voor de komende jaren geven geen reden tot optimisme. Voor gemeenten heeft dit onder meer gevolgen voor de Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplannen (MIOP’s) en de aanleg en renovaties die nog voor dit jaar gepland staan.

Door de stijging van de prijzen van arbeid, olie, kunststof, grondstoffen en gas kunt u bij geplande werkzaamheden voor onverwachte en onplezierige verrassingen komen te staan. Toen u het meerjarenplan opstelde en de werkzaamheden plande, waren deze extreme prijsstijgingen immers nog niet bekend. En dus is er in de plannen ook geen rekening mee gehouden. Uitstellen is vaak geen optie, als gemeente wil u iedere inwoners immers op een gezonde manier laten sporten en bewegen en gebruik laten maken van veilige voorzieningen.

Kosten al bekend bij start van project

 

Kosten al bekend bij start van project

Ook de aanbesteding van projecten die al dit jaar gerealiseerd worden, kan duurder uitvallen. Een eventueel tekort aan budget is vervelend als er sprake is van tijdsdruk. De gemeenteraad moet in dat geval worden geraadpleegd om extra budget vrij te maken voordat een gunning definitief kan worden. Het gevolg kan zijn dat een geplande aanleg of renovatie niet volgens planning uitgevoerd kan worden. Om problemen in relatie tot het budget te voorkomen, maken wij bij start van een project al een globale kostenraming op basis van het programma van eisen. Ook maken we een gedetailleerde raming zodra het bestek klaar is. Zo bent u tijdig geïnformeerd over mogelijke overschrijdingen van het budget.

 

 

Ook de aanbesteding van projecten die al dit jaar gerealiseerd worden, kan duurder uitvallen. Een eventueel tekort aan budget is vervelend als er sprake is van tijdsdruk. De gemeenteraad moet in dat geval worden geraadpleegd om extra budget vrij te maken voordat een gunning definitief kan worden. Het gevolg kan zijn dat een geplande aanleg of renovatie niet volgens planning uitgevoerd kan worden. Om problemen in relatie tot het budget te voorkomen, maken wij bij start van een project al een globale kostenraming op basis van het programma van eisen. Ook maken we een gedetailleerde raming zodra het bestek klaar is. Zo bent u tijdig geïnformeerd over mogelijke overschrijdingen van het budget.

Een MIOP dat past bij de toekomst

 

Een MIOP dat past bij de toekomst

Binnen gemeenten wordt sport – vanzelfsprekend – als heel belangrijk gezien. In de beschikbare budgetten zien we dat echter niet altijd terug. Als het gaat om de meerjarige planning, zijn de budgetten voor dit moment vaak nét voldoende. Maar is dat ook zo voor de komende jaren? Niet als er geen rekening wordt gehouden met prijsstijgingen. Het is verstandig om goed te kijken hoe realistisch uw MIOP’s zijn. Wij kunnen u daarbij helpen door de plannen door te rekenen en een realistisch beeld te scheppen van de benodigde financiële middelen. Zo wordt u niet overvallen door prijsstijgingen en heeft u helder in beeld wat u de komende jaren te wachten staat.

Het is niet alleen slim de MIOP’s financieel goed na te kijken, ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid verandert er veel. We adviseren ook die zaken mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenplannen. Welke keuzes zijn er bijvoorbeeld als het gaat over de toe te passen infill bij kunstgras voetbalvelden? Wat is het beste voor het milieu én de gezondheid van de sporters? Wat is op lange termijn de beste optie? Allemaal zaken waar wij graag over meedenken middels een infill notitie of duurzaamheidsscan. Zo helpen wij u aan een MIOP dat op alle gebieden past bij de toekomst.

 

 

Binnen gemeenten wordt sport – vanzelfsprekend – als heel belangrijk gezien. In de beschikbare budgetten zien we dat echter niet altijd terug. Als het gaat om de meerjarige planning, zijn de budgetten voor dit moment vaak nét voldoende. Maar is dat ook zo voor de komende jaren? Niet als er geen rekening wordt gehouden met prijsstijgingen. Het is verstandig om goed te kijken hoe realistisch uw MIOP’s zijn. Wij kunnen u daarbij helpen door de plannen door te rekenen en een realistisch beeld te scheppen van de benodigde financiële middelen. Zo wordt u niet overvallen door prijsstijgingen en heeft u helder in beeld wat u de komende jaren te wachten staat.

Het is niet alleen slim de MIOP’s financieel goed na te kijken, ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid verandert er veel. We adviseren ook die zaken mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenplannen. Welke keuzes zijn er bijvoorbeeld als het gaat over de toe te passen infill bij kunstgras voetbalvelden? Wat is het beste voor het milieu én de gezondheid van de sporters? Wat is op lange termijn de beste optie? Allemaal zaken waar wij graag over meedenken middels een infill notitie of duurzaamheidsscan. Zo helpen wij u aan een MIOP dat op alle gebieden past bij de toekomst.

Wil je meer weten ? Voel je dan vrij om contact op te nemen met mij.

Pascal van der Graaf