Vervolg Bouw- en woonrijp maken Goese Diep Zuid

KYBYS werkt sinds 2016 als civieltechnisch adviseur aan de realisatie van de buitenruimte van nieuwbouwwijk Goese Diep Zuid. Het merendeel van de 220 woningen zijn inmiddels gerealiseerd. Het laatste bestek is aanbesteedt en het werk is in uitvoering: KYBYS verzorgt hiervoor de uitvoeringsbegeleiding. De laatste woningblokken worden de komende jaren in deze unieke leefomgeving gerealiseerd. De aanleg van de openbare ruimte volgt na de oplevering van de woningen, welke in een later stadium word overgedragen aan de gemeente Goes.

KYBYS zal gedurende de uitvoering de volgende werkzaamheden verrichten:
Uitvoeringsbegeleiding:
- Houden toezicht en ondersteunen directievoerder
- Beoordelen en afstemmen meer- en minderwerk
- Verzorgen administratie
- Deelnemen aanbouwvergaderingen
- Afstemming met derden (gemeente, nuts, bouwaannemers)
- Technisch ontwerp en advies

Procesbegeleiding: - Voorbereiden van en deelnemen aan het projectgroep overleg
- Voorbereiden van en deelnemen aan overleg met derden zoals Heijmans, gemeente, nuts, waterschap, bouwers en andere betrokkenen
- Projectleiding, coördinatie, communicatie en afstemming met diverse partijen

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Rob van Kasteren

KYBYS | Patrick Koot

Heijmans Vastgoed BV