Reconstructie Buitenkade Nieuwendijk

De gemeente Werkendam gaat de Buitenkade te Nieuwendijk reconstrueren.  De inrichting is achterhaald en de verharding is grotendeels aan vervanging toe. De Buitenkade is een doodlopende weg met zowel woningen als bedrijvigheid. Gebruiksgrenzen en eigendomsgrenzen komen niet altijd overeen, wat creativiteit vraagt bij de nieuwe inrichting. De weg wordt opnieuw ingedeeld met een smalle rijbaan en rabatstroken. De oude verhardingsmaterialen worden vervangen en waar nodig wordt het cunet verbeterd.

KYBYS heeft de bestaande situatie in beeld gebracht door een landmeetkundige inmeting en een grondige inventarisatie. Daarnaast voert KYBYS het verhardings- en bodemonderzoek uit. KYBYS heeft het Programma van eisen opgesteld en op basis daarvan het voorontwerp(VO). Om de gebruiksgrenzen in relatie tot de eigendomsgrenzen goed in beeld te krijgen worden de eigendomsgrenzen buiten uitgezet en geanalyseerd. Hierna stellen we het definitief ontwerp (DO) op.

Door te werken met de ontwerpstappen van VO naar DO werken we van ‘grof naar fijn’. Dit zorgt voor een efficiënte manier van werken en het geeft de opdrachtgever voldoende toetsmomenten om te kijken of de uitgangspunten voldoen. Daarbij geeft het de mogelijkheid tot aanpassingen indien nodig of gewenst.


Bijzondere kenmerken:
Onderzoeken:
- Verhardingsonderzoek; 
- Bodemonderzoek; 
- Inventarisatie kabels en leidingen; 
- Landmeetkundige inmeting en uitzetten eigendomsgrenzen.

Ontwerp:
- Opstellen Programma van Eisen;
- (Civieltechnisch) advies;
- Opstellen VO en DO.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Rob van Kasteren

Gemeente Werkendam