Egineering parkeerterrein

KYBYS voert voor de gemeente Hoorn de engineering en uitvoeringsbegeleiding uit van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging Always Forward. Door de fijne samenwerking met de gemeente heeft KYBYS ook de opdracht gekregen om de voorbereiding voor de technische uitwerking van de parkeerplaats bij de voetbalvereniging te verzorgen. In een eerder stadium heeft KYBYS de parkeerplaats ingetekend op een aanlegtekening.

KYBYS inventariseert, maakt twee voorstellen voor klimaatadaptatie, werkt het ontwerp uit en stelt een contract op waarmee een aannemer geselecteerd kan worden. Tijdens het proces heeft KYBYS de verantwoordelijkheid om een overeenstemming met de gemeente, vereniging, omwonenden en de welstandscommissie te verkrijgen inzake het ontwerp. 

Bij extreme regenval zal het parkeerterrein dienen als waterbuffer voor de naastgelegen wijk. KYBYS onderzocht de voor- en nadelen van twee waterdoorlatende verhardingen en heeft deze inclusief kostenraming voorgelegd aan de gemeente. De bijbehorende vergunningen zijn ook door ons aangevraagd.
Tot slot verzorgen wij een definitief contractstuk waarmee een aannemer geselecteerd kan worden om het werk te gaan realiseren.

Bijzondere kenmerken:

  • Onderzoek naar het waterbergend vermogen van de parkeerplaats bij extreme regenval
  • Onderzoek naar de voor- en nadelen van de juiste ondergrond, dat moet dienen als waterdoorlatende verharding
  • Burgerparticipatie

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Pascal van der Graaf

KYBYS | Edo van Deest

Gemeente Hoorn