Directievoering en toezicht woonrijp maken Willemspoort 's-Hertogenbosch

Het project Willemspoort bestaat uit de realisatie van circa 340 appartementen verdeeld over 7 appartementengebouwen, een hotel, een parkeeroverkapping en een gedeelte nader te bepalen functies. Het openbare gebied wordt ingericht met hoogwaardig groen, hoge kwaliteit verhardingen en natuursteen. Het is een intensief gebruikt gebied. In en rondom het werkterrein zijn diverse partijen betrokken met hun eigen belangen.

KYBYS voert directie en houdt toezicht met als belangrijkste taak het borgen van het budget, de planning en de kwaliteit.

Bijzonderheden & kenmerken:

  • Ondersteuning bij de aanbesteding
  • Directievoering en toezicht

 

 

 

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Rob van Kasteren

Ontwikkelingsmaatschappij Willemspoort