Renovatie drie kunstgras voetbalvelden

Gemeente Eindhoven heeft in 2019 drie kunstgras voetbalvelden laten renoveren. De velden bevinden zich op de sportcomplexen van voetbalverenigingen RKVV Brabantia, DBS en Unitas ’59. KYBYS heeft de technische voorbereiding van deze renovaties verzorgd en een contract op basis van een objectief en transparant aanbestedingsproces opgesteld.

In de zomer van 2019 zijn de velden gerealiseerd. KYBYS heeft gedurende de realisatiefase directievoering en toezicht gehouden om ervoor te zorgen dat de aannemer het werk volgens de specificaties en planning uitvoert.

Tijdens de veldinventarisatie is door KYBYS inzicht verkregen in de bestaande situatie, mogelijke bouwroutes, locaties voor depotruimte etc. Ter plaatse zijn verschillende monsters per constructielaag genomen. Vervolgens zijn deze monsters onderzocht naar de sporttechnische- en milieuhygiënische samenstelling. De resultaten hiervan zijn getoetst aan de gestelde normen.

KYBYS heeft voor de technische voorbereiding per veld een bestekstekening uitgewerkt. Op basis van deze tekeningen is een RAW-contract en een directiebegroting opgesteld. Gedurende de aanbestedingsfase heeft KYBYS gemeente Eindhoven ondersteund bij de Nota van Inlichtingen: het beoordelen van de inschrijving, het opstellen van het proces verbaal van de aanbesteding en het gunningsadvies. Tot slot heeft KYBYS gemeente Eindhoven ontzorgd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door directievoering en het houden van toezicht. Met de aanleg van de drie kunstgrasvelden conform de wensen van de gemeente en de vereniging als resultaat.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Seth van der Wielen

KYBYS | Dirk Bongers

KYBYS | Martyn Kapteijns

KYBYS | Mike van Hooff

Gemeente Eindhoven