Renovatie atletiekbaan SV Dimedon

De toplaag van de gemeentelijke atletiekbaan in Steenbergen is versleten en de belijning is onvoldoende zichtbaar. Ook zijn op diverse plaatsen naden ontstaan. Om de baan weer geschikt te maken voor wedstrijden is een renovatie nodig.

De oorzaak van de naadvorming is niet bekend, waardoor de exacte renovatiemaatregelen nog niet te bepalen zijn. De gemeente wil daarom voor de renovatie van de baan samenwerken in een bouwteam. Dit bouwteam bestaat uit de gemeente, als opdrachtgever, een ter zake kundige aannemer en KYBYS die als adviseur optreedt.

De werkzaamheden die KYBYS voor de gemeente Steenbergen uitvoert betreffen:
- Een aannemer selecteren om deel te nemen aan het bouwteam;
- Het bepalen van de renovatiewijze in het bouwteam;
- Het begeleiden van de uitvoering bij de renovatie.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Bart Bongers

Gemeente Steenbergen