Projecten

Directievoering en toezicht sportpark SJC

Gemeente Noordwijk en KYBYS werken afgelopen jaren nauw samen aan de  herinrichting van sportpak SJC te Noordwijk. De sportvelden en de buitenruimte worden gerenoveerd en er wordt een nieuw clubgebouw gebouwd.

KYBYS blikt terug: ‘WK hockey 2014’.

Vijf jaar geleden ging op 31 mei 2014 het WK Hockey in Den Haag van start. KYBYS heeft de gemeente Den Haag en de KNHB ondersteund tijdens de voorbereidingen en de procesbegeleiding. Wij zijn nog steeds bijzonder trots dat wij een bijdrage hebben geleverd aan dit grootse sportevenement.

Notitie infill kunstgras voetbalvelden

In opdracht van gemeente Helmond heeft KYBYS een notitie opgesteld over alternatieven voor met SBR ingestrooide kunstgras voetbalvelden. Met behulp van deze notitie kan de gemeente keuzes voor een bepaalde type infill beter beargumenteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is een afwegingskader, zodat gemeente Helmond kan bepalen welk type infill het beste aansluit bij haar visie. Daarnaast zijn ook de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan en de ‘zekerheid’ met een bepaalde infill relevant. Resultaat is een bondige notitie met overzichtelijke tabellen, prijsopgaves en bijlagen.

Inzicht behoefte sportvoorzieningen

Gemeente Westland wenst inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige behoefte aan binnen-en buitensportaccommodaties en hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod. Tevens willen zij weten wat de toekomstige trends en ontwikkelingen zijn van verschillende sporttakken in Nederland en of dit invloed heeft op de toekomstige behoefte.Aan KYBYS is gevraagd deze vraag te onderzoeken en te beantwoorden in een rapportage. De resultaten worden gepresenteerd aan de wethouder.

Renovatie kunstgrasvelden gemeente Bernheze

Na een periode van vorst en regen is Antea begonnen met het verleggen van de kunstgrasmatten bij V.V. Heeswijk en R.K.S.V. Avestyn.

Natuurgrasvelden renovatie

Gemeente Valkenswaard heeft KYBYS gevraagd om een contract uitvraag op te stellen voor meerdere natuurgras voetbalvelden bij verenigingen RKVV Dommelen en SV Valkenswaard. Bij beide verenigingen betreft dit twee natuurgras voetbalvelden die gerenoveerd moeten worden. Op sportpark RKVV Dommelen wordt gelijktijdig met de renovatie een automatische beregeningsinstallatie aangebracht.
De renovatie zal gefaseerd worden uitgevoerd in 2019 en 2020.

Hybridevelden: begeleiding en realisatie

De gemeente Nuenen heeft in de zomerstop van 2018 twee hybride voetbalvelden aan laten leggen. De velden zijn bij twee verschillende voetbalverenigingen gerealiseerd. KYBYS heeft de gemeente ondersteund bij de werkzaamheden in de technische uitwerking, aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.

Onderzoek uitbesteding onderhoud buitensportaccommodaties

Sportbedrijf Arnhem heeft behoefte aan inzicht in de kosten en een gedegen advies over het al dan niet uitbesteden van onderhoud van de buitensportaccommodaties van 13 sportparken en 10 wijksportlocaties. De diversiteit aan sportvelden is erg groot. Denk hierbij aan: kunst- en natuurgras voetbalvelden, American Football veld, hockeyvelden, korfbalvelden, atletiekbanen, beachsportvelden, honkbal- en softbalvelden, schaats-en skeelerbanen, bootcampveld, handboogschietveld en nog 10 wijksportvelden.

Realisatie kunstgrasveld Festilent

Gemeente Landerd had behoefte om een bestaand natuurgras voetbalveld bij voetbalvereniging Festilent te vervangen voor een kunstgras voetbalveld.

Renovatie en uitvoeringsbegeleiding kunstgrasvelden

De gemeente Lingewaard heeft de kunstgrasvoetbalvelden bij V.V. De Bataven en S.C. Bemmel gerenoveerd naar velden met TPE Infill. Gelijktijdig is ook het semiwater hockeyveld bij MHC Bemmel gerenoveerd.

Pagina's