Projecten

Opstellen prestatiecontract voor onderhoud sportvelden

Gemeente Westland heeft in samenwerking met KYBYS een andere invulling gegeven aan de contractvorm voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van een RAW bestek op basis van frequentie, is er nu voor gekozen om dit uit te voeren als UAV-GC (prestatie) contract op basis van beeldkwaliteit.

Renovatie drie kunstgras voetbalvelden

Gemeente Eindhoven heeft in 2019 drie kunstgras voetbalvelden laten renoveren. De velden bevinden zich op de sportcomplexen van voetbalverenigingen RKVV Brabantia, DBS en Unitas ’59. KYBYS heeft de technische voorbereiding van deze renovaties verzorgd en een contract op basis van een objectief en transparant aanbestedingsproces opgesteld.

In de zomer van 2019 zijn de velden gerealiseerd. KYBYS heeft gedurende de realisatiefase directievoering en toezicht gehouden om ervoor te zorgen dat de aannemer het werk volgens de specificaties en planning uitvoert.

Inventarisatie sportverlichting 'De Groene Club'

De Groene Club wil graag de sportcomplexen in Nederland verduurzamen. Een onderdeel hiervan is de sportcomplexen voorzien van ledverlichting. Voor het verduurzamen van de sportveldverlichting is aan Nobralux en KYBYS advies gevraagd.

Directievoering en toezicht ombouw voetbalveld S.V. Marvilde

Op het sportpark van S.V. Marvilde te Veldhoven wordt op dit moment het bestaande Grassmaster voetbalveld omgebouwd naar een natuurgras voetbalveld. KYBYS heeft de gemeente Veldhoven ondersteund in de engineering tijdens het voortraject. Wegens de fijne samenwerking is KYBYS ook gevraagd te ondersteunen tijdens de realisatiefase.

In negen stappen naar een kunstgras voetbalveld!

Maak van de aankoop van uw grasmat geen mijnenveld!

U wilt een kunstgras voetbalveld, maar krijgt het gevoel dat u terechtkomt in een mijnenveld. Er zijn immers veel soorten, strenge normen, nog strengere aanbestedingsregels en talloze keuzemomenten. De hoogste tijd om het hele proces terug te brengen tot een aantal duidelijke stappen.

Directievoering en toezicht sportpark SJC

Gemeente Noordwijk en KYBYS werken afgelopen jaren nauw samen aan de  herinrichting van sportpak SJC te Noordwijk. De sportvelden en de buitenruimte worden gerenoveerd en er wordt een nieuw clubgebouw gebouwd.

KYBYS blikt terug: ‘WK hockey 2014’.

Vijf jaar geleden ging op 31 mei 2014 het WK Hockey in Den Haag van start. KYBYS heeft de gemeente Den Haag en de KNHB ondersteund tijdens de voorbereidingen en de procesbegeleiding. Wij zijn nog steeds bijzonder trots dat wij een bijdrage hebben geleverd aan dit grootse sportevenement.

Notitie infill kunstgras voetbalvelden

In opdracht van gemeente Helmond heeft KYBYS een notitie opgesteld over alternatieven voor met SBR ingestrooide kunstgras voetbalvelden. Met behulp van deze notitie kan de gemeente keuzes voor een bepaalde type infill beter beargumenteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is een afwegingskader, zodat gemeente Helmond kan bepalen welk type infill het beste aansluit bij haar visie. Daarnaast zijn ook de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan en de ‘zekerheid’ met een bepaalde infill relevant. Resultaat is een bondige notitie met overzichtelijke tabellen, prijsopgaves en bijlagen.

Inzicht behoefte sportvoorzieningen

Gemeente Westland wenst inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige behoefte aan binnen-en buitensportaccommodaties en hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod. Tevens willen zij weten wat de toekomstige trends en ontwikkelingen zijn van verschillende sporttakken in Nederland en of dit invloed heeft op de toekomstige behoefte.Aan KYBYS is gevraagd deze vraag te onderzoeken en te beantwoorden in een rapportage. De resultaten worden gepresenteerd aan de wethouder.

Renovatie kunstgrasvelden gemeente Bernheze

Na een periode van vorst en regen is Antea begonnen met het verleggen van de kunstgrasmatten bij V.V. Heeswijk en R.K.S.V. Avestyn.

Pagina's