Onderzoek uitbesteding onderhoud buitensportaccommodaties

Sportbedrijf Arnhem heeft behoefte aan inzicht in de kosten en een gedegen advies over het al dan niet uitbesteden van onderhoud van de buitensportaccommodaties van 13 sportparken en 10 wijksportlocaties. De diversiteit aan sportvelden is erg groot. Denk hierbij aan: kunst- en natuurgras voetbalvelden, American Football veld, hockeyvelden, korfbalvelden, atletiekbanen, beachsportvelden, honkbal- en softbalvelden, schaats-en skeelerbanen, bootcampveld, handboogschietveld en nog 10 wijksportvelden.

In aanvulling op enkele reeds bekende documenten heeft KYBYS een inventarisatie uitgevoerd. De gegevens en bevindingen hiervan zijn in kaart gebracht in een rapportage. Hierbij is rekening gehouden met de voor- en nadelen van een eventuele uitbesteding. Ervaringen van eerdere soortgelijke trajecten bij andere gemeenten zijn hierin meegenomen. In het advies zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd waar Sportbedrijf Arnhem doelgericht op kan acteren. De grote hoeveelheid en diversiteit van de sportvelden met de bijbehorende beheereenheden zorgt voor een mooie uitdaging.

Bijzondere kenmerken:
- Grote diversiteit aan sportvelden;
- Inzichtelijk maken van de onderhoudskosten;
- Voor- en nadelen formuleren op basis van ervaringen in vergelijkbare steden.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Seth van der Wielen

KYBYS | Joost Vugts

KYBYS | Lauke Bos

Sportbedrijf Arnhem