Notitie infill kunstgras voetbalvelden

In opdracht van gemeente Helmond heeft KYBYS een notitie opgesteld over alternatieven voor met SBR ingestrooide kunstgras voetbalvelden. Met behulp van deze notitie kan de gemeente keuzes voor een bepaalde type infill beter beargumenteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is een afwegingskader, zodat gemeente Helmond kan bepalen welk type infill het beste aansluit bij haar visie. Daarnaast zijn ook de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan en de ‘zekerheid’ met een bepaalde infill relevant. Resultaat is een bondige notitie met overzichtelijke tabellen, prijsopgaves en bijlagen.

De jaarlijkse onderhoudskosten voor de verschillende type infill zijn inzichtelijk gemaakt. Aansluitend hebben we een doorrekening gemaakt van de exploitatiekosten van de aanleg, het onderhoud, de vervanging van de toplaag en de afschrijving. Tevens heeft KYBYS in een overzichtelijke tabel de verhoudingen weergegeven hoe de verschillende type infill scoren op het gebied van gezondheid, sporttechnische eigenschappen, duurzaamheid, recyclebaarheid, uitloging, levensduur en onderhoudskosten. Daarnaast heeft KYBYS gemeente Helmond voorzien van een investeringsraming voor de renovatie van kunstgras voetbalvelden ouder dan vier jaar en velden jonger dan vier jaar. Tot slot is er een korte uiteenzetting van de voor- en nadelen van natuurgras en hybridevelden gemaakt, met name gericht op de aanlegkosten, onderhoudskosten en gebruiksuren.

Bijzondere kenmerken:

  • Een exploitatiemodel van de totale kosten verspreid over 30 jaar;
  • Een kostenraming voor kunstgrasvoetbalvelden jonger van vier jaar;
  • Een kostenraming voor kunstgrasvoetbalvelden ouder dan vier jaar;
  • Voor- en nadelen per type infill die behoren onder de hoofdindeling; gerecyclede producten, synthetische producten, natuurproducten en non-fill;
  • Een overzichtelijk schema van de eigenschappen per type infill; 
  • Een overzicht van de kapitaalsvernietiging bij een eventuele voortijdige vervanging.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Ralph Otten

KYBYS | Dirk Bongers

KYBYS | Mike van Hooff