Inventarisatie sportverlichting 'De Groene Club'

De Groene Club wil graag de sportcomplexen in Nederland verduurzamen. Een onderdeel hiervan is de sportcomplexen voorzien van ledverlichting. Voor het verduurzamen van de sportveldverlichting is aan Nobralux en KYBYS advies gevraagd.

In samenwerking met Nobralux heeft KYBYS een inventarisatie uitgevoerd bij 12 sportclubs in Nederland. Tijdens deze locatiebezoeken hebben er gesprekken plaats gevonden met verenigingen waarbij de huidige situatie en de gewenste situatie in kaart is gebracht.

Er is gekeken naar de voeding en capaciteit van de huidige verlichting, het verlichtingsniveau, locatie en eigenschappen van de masten, de bediening en het onderhoud. Bijzonderheden zoals bijvoorbeeld lichthinder en de flora en de fauna in de omgeving zijn hier ook in meegenomen.

De resultaten van de inventarisatie zijn aan de hand van techniek (lichtkwaliteit, materiaal, aansturing) en installatie-eisen in een rapport verwerkt. Aan de hand van het inventarisatierapport is een Programma van Eisen, aanbestedingsleidraad en concept overeenkomst opgesteld. KYBYS en Nobralux hebben De Groene Club bij de aanbesteding ondersteunt. Onderdeel hiervan was onder andere het beoordelen van de plannen van aanpak van de inschrijvers.

De Groene Club is een initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB in samenwerking met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland om sportaccommodaties te verduurzamen. Het nemen van duurzame maatregelen die leiden tot het verlagen van de energierekening draagt daaraan bij. Energie is namelijk één van de grootste kostenposten voor een club. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op: https://www.degroeneclub.nl/

 Bijzondere kenmerken:

  • Verduurzamen van de sportverlichting op sportparken;
  • In beeld hebben wat de wensen van de verenigingen zijn;
  • Een collectieve aanpak wat zorgt voor een professionele uitvraag die leidt tot de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Bart van Pagée

Martyn Kapteijns