Hybridevelden: begeleiding en realisatie

De gemeente Nuenen heeft in de zomerstop van 2018 twee hybride voetbalvelden aan laten leggen. De velden zijn bij twee verschillende voetbalverenigingen gerealiseerd. KYBYS heeft de gemeente ondersteund bij de werkzaamheden in de technische uitwerking, aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.

Bijzondere kenmerken tijdens dit project: 
- Realisatie hybridevelden inclusief 2 jarig onderhoud; 
- Planningsuitdaging door late startdatum realisatie en gewenste datum ingebruikname; 
- Extreme droogte tijdens uitvoering.


KYBYS heef
t bij de start van het project de wensen van de gemeente Nuenen en de randvoorwaarden voor de aanleg van de hybride velden duidelijk in kaart gebracht. De huidige velden zijn geïnventariseerd waarbij speciale aandacht is besteed aan de huidige bodemopbouw, de ontwateringstoestand en inpassingsmogelijkheid.

Aan de hand van de informatie heeft KYBYS een RAW-bestek inclusief bestekstekeningen opgesteld. Het meerjarige onderhoud voor de velden is hier ook in meegenomen om de kwaliteit van de velden te waarborgen. KYBYS heeft de gemeente ondersteund tijdens de aanbestedingsprocedure door onder andere technische input te leveren voor de EMVI-criteria en door deel te nemen aan het beoordelingsteam.In de uitvoeringsfase heeft KYBYS de directievoering en het toezicht verzorgd.

 

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Dirk Bongers

KYBYS | Joost Vugts

Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten