Actualisatie en uitbreiding Meerjaren investerings- en onderhoudsplan Teylingen

Gemeente Teylingen maakt voor het beheer van de sportvelden in de gemeente gebruik van een meerjaren investerings- en onderhoudsplan (MIOP). Dit plan was verouderd; het technisch areaal en de technische kwaliteit waren gewijzigd, terwijl investeringen werden gedaan op basis van het MIOP. Dit is aanleiding geweest om het MIOP te actualiseren.
De gemeente Teylingen beheert 6 sportparken die binnen dit MIOP vallen. Het omvat verschillende buiten sporten: voetbal, hockey, handbal, tennis, rugby en korfbal.

Groot onderdeel van de opdracht is duurzaamheid: het inzichtelijk maken van duurzame investeringsmogelijkheden.

KYBYS heeft alvorens het actualiseren van het plan een kwaliteitsschouw van alle zes de sportparken gehouden. Daarna is het bestaande MIOP omgezet naar het KYBYS-model. In het plan zijn alle kosten van de toplaag, de onderbouw en de drainage van de velden en alle veld- en terreinelementen van hek tot hek opgenomen.

In het MIOP zijn alle voorziene investerings- en onderhoudskosten en kosten voor uitbreidingen opgenomen van de bestaande sportparken. Omdat duurzaamheid hoog op de agenda staat van gemeente Teylingen is het MIOP zo ingericht dat de duurzame investeringen inzichtelijk zijn. Zo zijn er onderdelen die expliciet beschreven en opgenomen zijn, maar ook onderdelen die projectmatig ingevuld kunnen worden. Het MIOP is zo ingericht dat de bestaande investerings- en onderhoudskosten de basis vormen en de duurzame investeringen, geheel synchroon lopend, een uitbreiding zijn.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Pascal van der Graaf

Gemeente Teylingen