Sport

KYBYS is een toonaangevend adviseur op het gebied van (buiten-)sport. We vertalen als adviseur en regisseur wensen doelgericht in beleid, haalbare plannen en uiteindelijk in de realisatie en het beheer van accommodaties voor sport en recreatie. En van kunstgras hebben we daarbij nog eens extra veel verstand.

We zijn op al die gebieden een onafhankelijke en betrouwbare partner. Dat leidt tot boeiende opdrachten, onder meer op het gebied van multifunctionele sportparken. Daarbij kan worden gedacht aan natuurlijke speelvoorzieningen op een sportpark met natuurgras en kunstgras sportvelden. Met ruimte voor gebruikers vanuit de verenigingen, wijk, school en buitenschoolse opvang. We hebben oog voor de natuur en begrijpen de vaak gevoelige zoektocht naar de juiste balans tussen functionaliteit, betaalbaarheid en ruimte.

We zijn betrokken bij onder meer: sportvelden en –accommodaties zoals voetbal, hockey, tennis, atletiek, korfbal, handbal, honkbal en softbal. Daarnaast ook golfbanen, vissteigers, oevervoorzieningen, speelvoorzieningen en verblijfsrecreatieterreinen.