Sport

KYBYS adviseert verenigingen en gemeenten als onafhankelijke en betrouwbare partner op het gebied van sport. We vertalen wensen doelgericht in beleid, haalbare plannen en uiteindelijk in de realisatie en het beheer van accommodaties voor sport en recreatie. 

Hoe houdt u sport betaalbaar voor verenigingen en hun leden? Hoe krijgt u de behoefte en capaciteit van sportverenigingen in beeld en speelt u in op over- of ondercapaciteit? In welke mate en op welke manier speelt u in op nieuwe behoeften van een groeiende groep ongebonden sporters? Of lokale uitdagingen, zoals een beperkte sportdeelname of nieuwe woonwijken met toekomstige wijzigingen in bewonerspopulatie? KYBYS helpt u bij het beantwoorden van deze vragen en geeft advies over hoe te komen tot duurzaam sportbeleid. Wij onderzoeken en monitoren gebruik en wijzigende behoeftes en weten beleidsnotities om te zetten in krachtige en toegankelijke aanbevelingen. Samen zorgen we voor toekomstbestendig gebruik van sportaccommodaties. 

De combinatie van ervaring en kennis van KYBYS op het gebied van onderzoek, beleid en uitvoering zorgen ervoor dat onze adviezen technisch haalbaar zijn en kostenramingen gewoon kloppen. Bij de technische uitwerking wordt sterk gekeken naar het behalen van doelstellingen. Dit doen wij met grote regelmaat bij projecten die gaan over voetbal, hockey, tennis, atletiek, of korfbal. Van cultuurtechniek en kunstgras hebben we daarbij nog eens extra veel verstand. Maar ook voor het beweegvriendelijk maken van parken, pleinen, wijken, straten en natuurgebieden mag u aan KYBYS denken. 

Ons team van betrokken professionals voorziet u van duurzaam advies, met oog voor de praktische uitvoerbaarheid van adviezen. We begrijpen de vaak gevoelige zoektocht naar de juiste balans tussen verschillende politieke belangen en functionaliteit, betaalbaarheid en ruimte. 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op! 

KYBYS is trots innovatiepartner van de KNVB Campus. Hiermee leveren we een bijdrage aan sport in het algemeen, en voetbal in het bijzonder. Daarnaast leveren we een actieve en intensieve bijdrage aan de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Door kennisdeling in onze sport- en cultuurtechnische branche dragen we bij aan een gezond sportend en bewegend Nederland.