Procesmanagement Fons Tilburg

Fons is een samenwerkingsverband van de Gemeente Tilburg en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Een initiatief om via optimale huisvestingsoplossingen ondernemers op de Tilburgse bedrijventerreinen te helpen hun ambities te realiseren.

Fons is een samenwerkingsverband van de Gemeente Tilburg en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Een initiatief om via optimale huisvestingsoplossingen ondernemers op Tilburgse bedrijventerreinen te helpen hun ambities te realiseren. Fons staat deze ondernemers bij met advies en zoekt naar slimme verbindingen (netwerk, samenwerking) en kan via het investeringsfonds (risicodragend) business cases financieren. Waar andere financiers afhaken vanwege een te hoog risico of te laag rendement, kan Fons veel makkelijker instappen. Voor Fons is vooral het maatschappelijk rendement van belang.

Om de slagkracht van Fons tijdelijk te vergroten levert KYBYS een ervaren procesmanager op interim basis. De procesmanager is verantwoordelijk voor de acquisitie en het opzetten van de business cases. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de marketing, communicatie en het stakeholdermanagement. De procesmanager vormt een team met de investmentmanager van de BOM en de beleidsmedewerker Economie van de Gemeente Tilburg.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Bart van Pagée