Kwartiermaker Parkmanagement Weert

Stichting Parkmanagement Land van Weert en Cranendonck werkt aan het verder verhogen van haar professionaliteit. Met het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget heeft de gemeenteraad van Weert in november 2017 haar vertrouwen uitgesproken in de stichting, het bestuur en het businessplan. Dat is voor het bestuur voldoende reden om in samenspraak met de gemeente Weert een kwartiermaker aan te trekken. De opdracht van de kwartiermaker is: door onderzoek en advies de nieuwe organisatie vormgeven en succesvol te laten zijn.

Businessplan

Medio 2017 heeft het bestuur van de Stichting het businessplan herzien. Zowel de bedrijvenverenigingen als de gemeente Weert hebben de ambitie om de kwaliteit van de bedrijventerreinen verder te versterken. Het gezamenlijke doel is een breed en hoogwaardig aanbod aan werklocaties. Waarborging van de continuïteit van de samenwerking en een concrete invulling van het begrip duurzaamheid staan centraal. Om deze doelen te bereiken is een meer professionele parkmanagementorganisatie nodig met voldoende financiering en een adequate bedrijfsvoering. Het is aan de kwartiermaker om vorm en inhoud te geven aan het door het bestuur en de gemeente goedgekeurde businessplan.

KYBYS levert in de persoon van Rob van Midden de kwartiermaker. Hij heeft onder andere de volgende taken:

  • Inrichten van een robuuste organisatie- en financieringsstructuur
  • Inrichten van het project- en programmamanagement (t.b.v. collectieve projecten en centrale inkoop)
  • Opzetten van een marketing- en communicatiestrategie;
  • Werving van (een) parkmanager(s).

De kwartiermaker is werkzaam op de locaties van de opdrachtgevers en betrekt bij zijn werkzaamheden alle stakeholders.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Bart van Pagée

Gemeente Weert