Contractmanagement eco-passages Helmond

In opdracht van de gemeente Helmond heeft KYBYS de realisatie van een drietal eco-passages begeleid. KYBYS heeft daarvoor een geïntegreerd contract opgesteld met de UAV-gc als juridisch kader voor ontwerp en realisatie.

De aanbesteding is door KYBYS begeleid. De contractbegeleiding heeft plaatsgevonden op basis van systeemgerichte contractbeheersing en bestond uit de inzet van een contractmanager aangevuld met deskundige toetsers. KYBYS adviseerde over de te verrichten toetsen en toetsmomenten, de feitelijke uitvoering daarvan en vastlegging in toetsverslagen. KYBYS heeft het traject geco├Ârdineerd van ontwerp en de uitvoering, het bewaken en bespreken van de voortgang en het maken van technische en omgevingsgerelateerde afspraken met de opdrachtnemer. Met KYBYS contractmanagement heeft u grip op de zaak!

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Rob van Kasteren

Gemeente Helmond