Verzorgen algehele begraafplaatsadministratie

Gemeente Boekel heeft het dagelijks beheer en onderhoud van haar twee begraafplaatsen in Boekel en Venhorst uitbesteed aan IBN Facilitair. Vanwege de expertise van KYBYS op het gebied van begraafplaatsen en begraafplaatsmanagement heeft IBN KYBYS verzocht de begraafplaatsadministratie en communicatie te verzorgen.

De werkzaamheden die KYBYS uitvoert hebben betrekking op het gehele traject vanaf uitgifte van een graf tot en met de facturatie. Het up to date houden van de administratie behelst het registreren van bijzettingen en nieuwe uitgiftes, het aanschrijven van rechthebbenden, het verzorgen van verlengingen, het opmaken van facturen en de dagelijkse communicatie met nabestaanden, rechthebbenden en grafdelver en uitvaartondernemers. Het (groen) onderhoud wordt uitgevoerd door IBN Facilitair.

Bijzondere kenmerken:
- Zelfstandig uitvoeren van de gehele begraafplaatsadministratie voor de begraafplaatsen in Boekel en Venhorst;
- Uitstekende kennis over de begraafplaatsapplicatie Uitvaartsuite.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Merel van den Bosch

KYBYS | Ralph Otten

KYBYS | Maartje Geurtz

IBN Facilitair