Overdrachtsprotocol begraafplaatsadministratie

Wanneer u de continuïteit van uw begraafplaatsadministratie wil borgen kan KYBYS u daarin ondersteunen door acuut in te springen bij (langdurig) uitval. Wij nemen hierbij de operationele taken van de begraafplaatsadministratie over.

Om te komen tot het overnemen en uitvoeren van operationele begraafplaatstaken dient er een overdrachtsdocument opgesteld te worden. Het overdrachtsdocument definieert de werkwijze, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gemeente, derden en KYBYS. We maken inzichtelijk welke zaken er geregeld moeten worden bij het daadwerkelijk overnemen, zoals technische en juridische zaken, proces van aangifte, facturering en bakenen de taken en verantwoordelijkheden voor beide partijen af. Aan de hand van het overdrachtsprotocol kan KYBYS bij eventuele uitval van een medewerker de operationele taken direct overnemen zodat de begravingen en de daarbij behorende administratie doorloopt.

KYBYS heeft ervaring in het voeren van complete begraafplaatsadministraties (op afstand) voor gemeenten, tevens heeft KYBYS uitgebreide kennis van verschillende administratie applicaties zoals Key2Begraven, Uitvaartsuite en HTA. Daarnaast is actuele kennis van de Wet op de Lijkbezorging aanwezig en communiceren wij dagelijks met nabestaanden, grafdelvers, uitvaartondernemers, steenhouwers en beheerders van begraafplaatsen in heel Nederland.

Bijzondere kenmerken:

  • Bij uitval van medewerkers acute, passende en deskundige ondersteuning van KYBYS; 
  • In één document werkwijze en procesbeschrijving omschreven.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Merel van den Bosch

KYBYS | Maartje Geurtz