Ondersteuning begraafplaatsenbeleid

KYBYS ondersteunt de gemeente Oss bij het opstellen van het begraafplaatsenbeleid.

Dit wordt eigentijds weergegeven in een twaalf pagina’s tellend document dat is voorzien van prachtige illustraties van de gemeentelijke begraafplaatsen in Oss. Het begraafplaatsenbeleid, de doelstellingen en maatregelen worden aan de hand van een viertal thema’s kernachtig in beeld gebracht.

Aan de hand van een SWOT analyse per thema wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Vervolgens komen de doelstellingen en maatregelen in een workshop aan bod en wordt het begraafplaatsdocument gepresenteerd aan het college.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Ralph Otten

KYBYS | Roy Swinkels

Gemeente Oss