Ondersteuning administratieve inventarisatie

Gemeente Winsum heeft meerdere begraafplaatsen in beheer waarvan de begraafplaatsadministratie verouderd is. Van veel graven zijn geen actuele gegevens van rechthebbenden bekend. De gemeente heeft de wens de administratie te actualiseren en tevens de belangstelling voor de graven te peilen. De gemeente heeft in het verleden al diverse acties uitgevoerd en heeft KYBYS nu gevraagd ter ondersteuning.

KYBYS heeft in samenwerking met de gemeente bordjes geplaatst bij de graven op de begraafplaatsen om in contact te komen met de nabestaanden. Het contact met de nabestaanden wordt door KYBYS gevoerd. Het onderzoek wordt toegelicht en eventuele vragen worden beantwoord. Zorgvuldigheid, begrip, geduld en empathie zijn kernwoorden die wij belangrijk vinden en hier toepassen.

Aan de hand van het contact wordt een brief en formulier opgesteld en verzonden naar de contactpersoon. Om zo de juiste benodigde gegevens te verzamelen om de rechthebbende op te kunnen nemen in de begraafplaatsadministratie. KYBYS beschikt over de kennis van verschillende begraafplaatsapplicaties en werkt zo zelfstandig op afstand de administratie bij om de gemeente te ontzorgen. Nauwkeurig worden de reacties verwerkt en teruggekoppeld aan de gemeente en nabestaanden. Met het uiteindelijke doel een complete en actuele registratie van rechthebbenden te hebben.

Bijzondere kenmerken:
- Dagelijks bereikbaar voor nabestaanden;
- Zorgvuldig, geduldig, kennis van de materie en empathisch vermogen;
- Op afstand de begraafplaatsadministratie beheren.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Gerhard Guliker

KYBYS | Maartje Geurtz

Gemeente Winsum