Harmonisatie beheersverordening en begraaftarieven

Per 01-01-2019 zijn gemeente Vianen, Leerdam en Zederik gefuseerd tot de gemeente Vijfheerenlanden. In deze nieuw te vormen gemeente is het totale begraafplaatsproduct omvangrijk. Er worden in totaal 21 begraafplaatsen onderhouden.

Een herindeling is voor de betrokken gemeenten een ingrijpend proces. Iedere gemeentelijke herindeling is uniek en vergt een op maat gemaakt plan van aanpak om te komen tot harmonisatie van de voormalige gemeenten. De gemeente Vijfheerenlanden gebruikt nog de beheersverordening met de daarbij behorende nadere regels en tarieventabel van de voormalige gemeenten. Deze regels dienen eenduidig te zijn na de harmonisering, zodat er geen onderscheid wordt gemaakte tussen de verschillende kernen. KYBYS heeft de gemeente Vijfheerenlanden hierin ondersteund.

KYBYS heeft ruime ervaring in het begeleiden van gemeenten tijdens dit vaak overweldigende proces. Wij stellen een inzichtelijk stappenplan op om de dienstverlening voor en op de begraafplaatsen te optimaliseren.

Voor de gemeente Vijfheerenlanden heeft KYBYS een uniform, transparant en onderbouwd begraaftarief berekend. Hiervoor hebben wij ons product de ‘tarieventool’ ingezet waarin de werkelijke kosten, de kostendekking, de verwachte aantallen en maatregelen zijn meegenomen. Met behulp van de tarieventool zijn de voormalige tarieven geharmoniseerd en is er een voorstel voor nieuwe begraaftarieven gekomen.

Naast nieuwe tarieven is er ook een nieuwe beheersverordening nodig die juridisch correct is en aansluit bij de wensen en mogelijkheden voor het begraven van de nieuwe gemeente. KYBYS heeft eenduidigheid in de drie voormalige beheersverordeningen en uitvoeringsbesluiten aangebracht en deze samengevoegd tot één overzichtelijke beheersverordening met één uitvoeringsbesluit.

Bijzondere kenmerken:

  • Harmoniseren van de drie gemeentelijke begraaftarieven
  • Uniforme beheersverordening, uitvoeringsbesluit en tarieventabel

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Merel van den Bosch

KYBYS | Maartje Geurtz

KYBYS | Anke te Boekhorst

Gemeente Vianen