Werkvelden

Stedelijk gebied

De waarde die wordt beleefd aan de openbare ruimte is in grote mate afhankelijk van groen, wegen en water. Het is zaak daar dan ook degelijke, verstandige plannen voor te maken. Cultuurtechnische of civieltechnische plannen.

Natuur en water

Bezint eer ge begint. Als dat ergens voor op gaat, dan is het wel voor de inrichting van onze leefomgeving. We willen graag zuinig zijn op de historische en bestaande waarden van het landschap. En tegelijkertijd zien we de kansrijke ontwikkelmogelijkheden ervan.

Begraafplaatsen

KYBYS is de onbetwiste specialist in integraal begraafplaatsadvies in Nederland en Vlaanderen. Opdrachtgevers worden ondersteund bij het ontwikkelen van een toekomstgericht funerair beleid. Het is een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat.

Sport

KYBYS adviseert verenigingen en gemeenten als onafhankelijke en betrouwbare partner op het gebied van sport. We vertalen wensen doelgericht in beleid, haalbare plannen en uiteindelijk in de realisatie en het beheer van accommodaties voor sport en recreatie.

Project- | contractmanagement

Met KYBYS Project- en contractmanagement krijgt u grip op de zaak. Beheersing van het proces. Beheersing van het project op kwaliteit, tijd en geld. Beheersing van risico’s. Daarnaast begeleidt KYBYS opdrachtgevers bij het bepalen van een project inkoopstrategie.