Overzicht projecten KYBYS Ingenieurs & Adviseurs

In Boxtel worden nieuwe woningbouwblokken gerealiseerd aan de straten Het Schild en de Randerodestraat. Het openbaar gebied rondom de woningen dient heringericht te worden.

KYBYS heeft een rapport opgesteld van de uitgevoerde noodmaatregelen aan de spooronderdoorgang A28 ten noorden van Hoogeveen (Fluitenberg). Het rapport, wat door een onafhankelijk bureau diende te worden opgesteld, maakt onderdeel uit van een contract tussen Rijkswaterstaat en Wegenbouwmaatschappij Heijmans B.V.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bij zes penitentiaire inrichtingen de sportvloeren gerenoveerd.

Tussen Bergen op Zoom en Steenbergen ligt het Halsters Laag. Dit laaggelegen gebied, ingeklemd tussen twee noordelijke uitlopers van de Brabantse Wal, is in meerdere opzichten bijzonder. Het maakt sinds 1628 deel uit van de West-Brabantse Waterlinie en ligt in de zone waar de Brabantse zandgronden overgaan in klei. Het gebied is intensief gebruikt voor het winnen van turf; de tientallen smalle slootjes die uitmonden in de oude turfvaart De Ligne getuigen hiervan. De provincie heeft het Halsters Laag aangemerkt als natte natuurparel.

Voorbereiding aanleg rotonde in de Moergestelseweg ter hoogte van de Groenstraat. Het mooie aan deze rotonde zijn de vrijliggende fiets- en voetpaden, aansluitend op brug.

Als gevolg van een sterke groei van hockeyclub Houten is medio 2012 het nieuwe sportpark Meerpaal-Zuid aangelegd. Naast hockey maakt ook handbal en honk- en softbal gebruik van dit multifunctioneel sportpark. KYBYS heeft op basis van een contractanalyse vastgesteld dat UAV-gc de beste passende contractvorm was.

Als gevolg van een sterke groei van hockeyclub Houten is medio 2012 het nieuwe sportpark Meerpaal-Zuid aangelegd. Naast hockey maakt ook handbal en honk- en softbal gebruik van dit multifunctionele sportpark. KYBYS heeft op basis van een contractanalyse vastgesteld dat UAV-gc de beste passende contractvorm was.

De fusievereniging BMR krijgt één gezamenlijke accommodatie. De voetbalvereniging is in 2009 ontstaan na een fusie tussen de verenigingen Banholtia, Mheerder Boys en Reymerstokse Boys.

Waterschap Reest en Wieden is genoodzaakt ten gevolge van een grotere benodigde aan- en afvoer capaciteit van oppervlakte water, aanpassingen te doen aan delen van het watersysteem. Diverse watergangen dienen verruimd te worden, duikers dienen te worden vervangen voor grotere exemplaren, stuwen en gemalen worden gerenoveerd.

Pagina's