De vraag vanuit de gemeente Vught

De gemeente Vught gaat de De Bréautélaan herinrichten. De Bréautélaan wordt ingericht als fietsstraat en tegelijkertijd wordt de riolering vervangen.

Ook worden er voorzieningen aangebracht om het regenwater van de toekomstige tunnelbak van de N65 af te voeren naar de Vughtse heide.

BEKIJK OPLOSSING
Onze aanpak

Bewoners betrekken bij ontwerp

We hebben het programma van eisen en het schetsontwerp opgesteld. Deze zijn mede gebaseerd op resultaten van de bewonersenquête en overleg met de klankbordgroep. De bewonersenquête is uitgevoerd met de applicatie Maptionnair, waardoor bewoners coronaproof locatiespecifieke aandachtspunten eenvoudig op een kaart konden vastleggen. Deze aandachtspunten zijn daarmee eenvoudig mee te nemen in het ontwerp.

Aanbesteding

We beoordeelden samen met de gemeente de inschrijvingen. De selectie vond plaats op basis van vooral kwalitatieve gunningscriteria waaronder CO2-uitstoot.

Bouwteam

We hebben de concept bouwteamovereenkomst opgesteld. In het bouwteam is het ontwerp technisch uitgewerkt. Het ontwerp is vervolgens vertaald in een RAW-bestek gereed voor uitvoering.

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Rob van Kasteren

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Rob van Kasteren