Wereld Bodem Dag - wat het betekent voor de begraafplaats

De bodem is belangrijk voor een begraafplaats. Weet u bijvoorbeeld wat er gebeurt als deze te nat is? Ook de grondsoort speelt mee. Zo heeft de gemeente Vijfheerenlanden met haar kleigrond andere problemen dan de gemeente Sliedrecht waar een hoge grondwaterstand is. Terwijl ze in Zeeland geluk hebben met hun mooie droge duinzand.

Wet op de Lijkbezorging

Wanneer de beheerder bij een ruiming ontdekt dat de vertering niet goed verlopen is, realiseert hij zich direct dat de begraafplaats op die plek niet voldoet aan de Wet op de Lijkbezorging. Deze zegt dat graven zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand moeten bevinden.

De begraafplaatsbeheerder weet dat hij snel naar een oplossing moet zoeken. Want anders mag hij op die plek alleen maar één laag diep begraven, of zelfs alleen bovengronds. En dat heeft op zijn beurt weer consequenties voor de begraafcapaciteit.

Hoe KYBYS kan helpen

Begraafplaatsen die worstelen met deze problematiek kunnen contact opnemen met KYBYS. Wij adviseren begraafplaatsen als het op de bodem aankomt. Ook denken we actief mee rondom de uitvoering van een grondonderzoek, het aanleggen van drainage, het realiseren van een uitbreiding of het ruimen van graven.

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek, dan kunt u altijd contact opnemen met Merel van den Bosch of Ralph Otten.

https://kybys.nl/nieuws/2020/12/04/wereld-bodem-dag-wat-het-betekent-voor-de-beg…