KYBYS verzorgt gastles op de HAS

Binnen KYBYS zien we behoorlijk wat sportgerelateerde projecten voorbij komen. Des te leuker dat we 13 oktober j.l. een gastles mochten verzorgen voor de 2de jaars studenten op de HAS van de studierichting Landscape Engineering!

Een opleiding die meerdere van onze collega’s hebben gevolgd en waarvan we ook met regelmaat een stagiaire van mogen verwelkomen.

De studenten zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan met een nieuw aan te leggen natuurgras voetbalveld. Na het opstellen van een tekening in AutoCad staan de studenten voor de uitdaging voor het eerst een bestek op te stellen. Collega, Pascal van der Graaf, heeft verschillende studenten verder op weg mogen helpen!

Wij kijken terug op een geslaagde middag en danken de HAS, en in het bijzonder Caroline de Feijter, voor de gastvrijheid.

https://kybys.nl/nieuws/2020/10/26/kybys-verzorgt-gastles-op-de-has