Vervallen herkeuringsplicht kunstgrasvelden

Voor alle kunstgras voetbalvelden waar competitie op wordt gespeeld, geldt voor velden die dateren van 2010 of later, dat er moet worden voldaan aan de gebruiksnorm. De keuring op die norm vindt voor het eerst plaats acht jaar na aanleg. Vervolgens dient deze elke twee jaar te worden herhaald. Wanneer het veld voldoet aan de gebruiksnorm, betekent dit dat het veld op een veilige manier kan worden bespeeld.

Door de actualiteiten rondom het coronavirus, zijn sportaccommodaties gesloten en is sociale distantie het devies. Inmiddels is ook het besluit genomen dat de amateurcompetities dit seizoen niet meer worden hervat. Voor voetbalverenigingen is het natuurlijk lastig om goed op deze situatie in te spelen. KNVB toont haar begrip richting voetbalverenigingen en ziet daarom voor dit seizoen af van de verplichte herkeuring. Dit betekent dat velden die nog niet zijn goedgekeurd, bij uitzondering dus niet uit de wedstrijdplanning worden gehaald.

Wij adviseren echter het veld in overleg met de eigenaar op enig moment alsnog te laten keuren. En ook KNVB stelt zich op dat standpunt. De keuring geeft namelijk zicht op de staat van het veld en stelt u in de gelegenheid om eventuele gebreken op te lossen. U kunt dan tijdig aanpassingen doorvoeren in bijvoorbeeld het onderhoud en gericht sturing geven op levensduur en kwaliteit.

http://kybys.nl/nieuws/2020/04/16/vervallen-herkeuringsplicht-kunstgrasvelden