‘Uw beheerplan IPM-proof maken’

De 17e editie van de Nationale Grasdag op 22 januari jl. stond dit jaar in het teken van IPM (Integrated Pest Management). Onze collega Joris van der Cammen heeft op de middenstip van Nederland, de KNVB Campus in Zeist, voor meer dan 300 natuurgrasspecialisten toegelicht hoe IPM geïntegreerd kan worden in het beheer van uw sportvelden.

Op deze dag is helder uitgelegd wat er van de sportsector wordt verwacht. Vanaf 1 januari 2020 mag u alleen in uitzonderlijke gevallen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. U moet dan wel aan kunnen tonen dat u alternatieve, niet chemische, methoden hebt toegepast om onkruiden/ongewenste grassen, plaagdieren en schimmels te bestrijden. Vanaf 1 januari 2023 verbiedt de overheid het gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden. Tot die tijd heeft de sector de mogelijkheid om aan te tonen hoe we met beter beheer de grasmat gezond kunnen krijgen en houden.

IPM is een methode om onkruiden/ongewenste grassen, plaagdieren en schimmels te bestrijden en daarbij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Om hier verantwoord mee om te gaan is het noodzakelijk om IPM te integreren in uw integrale aanpak van het sportveldenbeheer. KYBYS kan u ondersteunen bij het bepalen van de huidige situatie en de grenswaarden, het nemen van preventieve maatregelen en de methodiek van monitoren en registreren. Gedurende het onderhoud zijn monitoring en registratie van werkzaamheden van groot belang. De data die voortkomt uit de registratie kan u helpen bij de evaluatie en hierdoor kunt u leren van uw ervaringen in het veld en het beheer optimaliseren. Tevens is deze verslaglegging de basis voor de verantwoording aan het bevoegd gezag. Conclusies uit deze evaluatie kunt u verwerken in uw beheerplan en vervolgens omzetten in praktisch uitvoerbare acties in het nieuwe onderhoudsseizoen. Daarnaast is het van belang om de marktontwikkelingen en de eventuele veranderingen in de wet- en regelgeving te volgen zodat u deze verwerkt kunnen worden in het beheerplan.

Bekijk hier de impressie en presentaties van de Nationale Grasdag 2020.

Heeft u vragen of interesse naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met Joris van der Cammen, tel: 06-13478184.

http://kybys.nl/nieuws/2020/02/05/%E2%80%98uw-beheerplan-ipm-proof-maken%E2%80%9…