KNVB ontwikkelt samen met partners keuzetool voor nieuwe velden

Het faciliteren van wedstrijden en trainingen kan, op het gebied van voetbalvelden, voor verenigingen en overheden een complexe opgave zijn. Dit geldt zeker voor het laten aanleggen van een nieuw veld. Niet alleen is de keuze van een hoop factoren afhankelijk, het aanleggen van een nieuw veld vraagt om een langetermijninvestering terwijl maar weinig mensen ervaring met de materie hebben.

Om in een dergelijk traject ondersteuning te bieden, heeft de KNVB een online keuzetool ontwikkeld. Deze maakt het mogelijk om door enkele gegevens in te vullen een advies te genereren over welke veldsoort het meest geschikt is voor de betreffende vereniging. De tool is vrij toegankelijk en gratis te gebruiken voor elke bezoeker van KNVB.nl.

Het raadplegen van de tool verschaft u inzicht in de kosten van een veld op korte en lange termijn en geeft duidelijkheid over veelvoorkomende kwesties. Hoewel de investeringskosten (kosten bij aanleg) vaak helder zijn, is het lastiger in te schatten wat de exploitatiekosten bedragen. Denk in dat verband aan de kosten die u dient te reserveren voor onderhoud, tussentijdse toplaagrenovaties en met welke afschrijvingen u verder rekening dient te houden.

Inzicht krijgen in afwegingen en kostenposten voordat een veld wordt aangeschaft is geen overbodige luxe. Zo worden zaken als gebruiksintensiteit, inrichtingsmaterialen (denk aan hekwerk en verlichting) en keuringskosten in de tool meegenomen om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de totale kosten van een veld.

De KNVB heeft in de ontwikkeling van de tool onder andere gebruik gemaakt van de expertise van twee innovatiepartners die onderdeel uitmaken van #11, de innovatiehub van de KNVB. Zowel KYBYS, een ingenieurs- en adviesbureau – met als expertise buitensportaccommodaties, alsmede Ten Cate Grass, marktleider op het gebied van ontwikkeling en productie van kunstgrascomponenten, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze tool.

Heeft u vragen of opmerkingen over de tool, of suggesties ter verbetering ervan? Mail dan naar: accommodatiezaken@knvb.nl onder vermelding van ‘Veldenkeuzetool’.

http://kybys.nl/nieuws/2019/10/24/knvb-ontwikkelt-samen-met-partners-keuzetool-v…