KYBYS verzorgt professionele vergunningenmanagement en ondersteunt in ruimtelijk-planologische inpassingen

KYBYS ingenieurs en adviseurs ondersteunt en adviseert haar klanten dagelijks bij projecten in de buitenruimte op het gebied van sport, begraafplaatsen, stedelijk gebied, natuur en water. Onze focus ligt daarbij veelal op de technische en beleidsmatige uitwerking en de latere uitvoeringsbegeleiding.

Wij kunnen daarnaast ook voor uw project het vergunningenmanagement en de planologische inpassing verzorgen. Een kleine greep uit producten/processen waarbij wij u kunnen ondersteunen:

  • Vergunningenscan, vergunningaanvragen en afstemming bevoegd gezag;
  • Quickscan ruimtelijk-planologische haalbaarheid; 
  • Ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplanwijziging; 
  • Coördinatie / uitvoering benodigde onderzoeken; 
  • M.e.r.-procedures: m.e.r.-beoordelingsnotitie, milieueffectrapport; 
  • Planologisch-juridisch advies bij zienswijzen/bezwaar op uw project.


Wilt u meer weten over wat KYBYS ingenieurs en adviseurs hierin voor u kan betekenen, neem dan contact op met onze RO- en milieuspecialist Rik Vernooij-Oostveen.

http://kybys.nl/nieuws/2019/07/11/kybys-verzorgt-professionele-vergunningenmanag…