Is uw sportveld groen, oranje of rood?


Uw sportveld wordt onnodig duur als u te vroeg of juist te laat onderhoud pleegt, renoveert of vernieuwt. Maar wat is het juiste moment om iets te doen? Het antwoord geeft het stoplichtmodel van KYBYS.

Wie langdurig niet of amper omkijkt naar een sportveld, komt op een bepaald moment voor een onaangename verrassing te staan. Het slechte onderhoud heeft immers een prijs in de vorm van een forse opknapbeurt of zelfs het compleet vernieuwen van een veld. U zou bijna kiezen voor het tegenovergestelde: zeer arbeidsintensief en dus duur onderhoud.

KYBYS stelt voor dat u de kwaliteit van uw sportveld snel, goed onderbouwd en objectief in beeld brengt. Dat kan met de door KYBYS ontwikkelde beoordelingsmethode, die we het ‘stoplichtmodel’ hebben genoemd. Deze naam is ontstaan doordat de kwaliteit van allerlei aspecten van het veld worden aangegeven in kleuren: van donkergroen via lichtgroen en oranje naar rood. Rood betekent vanzelfsprekend dat u in actie moet komen. Zoals oranje aangeeft dat een bepaalde actie niet heel lang mag worden uitgesteld. En groen – enfin, u begrijpt het idee.

De signaalkleuren ploppen niet zomaar op, maar volgen uit het kwaliteitsniveau dat u heeft vastgesteld, eventueel met hulp van KYBYS. Die vaststelling wordt vertaald in een investerings- en onderhoudsplan (MIOP). De uitvoering van dat plan bewaakt u met het stoplichtmodel.

Zo handig als dat model is, zo is ook het format dat KYBYS heeft ontwikkeld voor het MIOP. Het is namelijk gemakkelijk in gebruik en de informatie wordt overzichtelijk gepresenteerd. Die informatie is afkomstig uit een database en wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een boomstructuur. Zo worden strategische en ietwat abstracte managementdoelen uiteindelijk vertaald naar praktische acties op het niveau van uitvoerenden.

Het MIOP kan worden gebruikt als dynamisch model. U kunt bijvoorbeeld het gewenste kwaliteitsbeeld aanpassen en vervolgens scenario’s uitwerken op strategisch, beleidsmatig of operationeel niveau. Met het MIOP kunt u berekeningen maken van de effecten van die keuzes. Ook kunt u de informatie toesnijden op specifieke doelgroepen, zoals uw gemeente.

Benieuwd naar de werkelijke kwaliteit van uw sportveld? Of hoe u dat veld op de lange termijn doeltreffend kunt beheren en monitoren? Een van onze specialisten vertelt u er graag meer over.

http://kybys.nl/nieuws/2018/11/07/uw-sportveld-groen-oranje-rood