Uw kunstgrasveld, acht jaar later

Kunstgras voetbalvelden voldoen na acht jaar vaak niet meer aan de geldende gebruiksnormen. Het brengt verenigingen in problemen als ze daar pas op het laatste moment achter komen. KYBYS zet uiteen wat de eigenaren te doen staat. En hoe problemen voorkomen kunnen worden.

Kunstgras voetbalvelden die zijn aangelegd in 2010 of daarna, moeten 8 jaar na aanleg voldoen aan de destijds ingevoerde ‘gebruiksnorm’. Verreweg de meeste velden komen niet door die keuring. Het keuren van een veld op het laatste moment is daarom geen goed idee. Want wat doe je als een veld met een simpele ingreep niet direct te redden valt en het veld uit competitie wordt genomen door KNVB?

Monitoring voorkomt problemen

Voorkomen is beter dan genezen. KYBYS adviseert om velden tussentijds te monitoren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen na het vijfde en het zevende seizoen. Deze tijdige controles zorgen ervoor dat kleine aanpassingen in het veldgebruik of onderhoud vaak volstaan om de levensduur aanzienlijk te verlengen. Bij de controle wordt gekeken of het veld voldoet aan de eisen rond stroefheid, schokabsorptie, balstuit en balrol. Eisen, die in de normen van NOC*NSF zijn vastgelegd.

Veld is al bijna acht jaar oud?

Is uw veld al bijna acht jaar oud en er is tussentijds niet gemonitord? Kom dan snel in actie. Het is fijner om in januari of februari te weten wat de exacte staat is van uw veld. Al is het maar om niet in mei of juni tot de conclusie te komen dat het veld gerenoveerd moet worden. Hoe krijgt u een dergelijk bedrag in korte tijd op tafel? Hoe gaat u om met inkoopbeleid in relatie tot een in de gebruiksnorm gestelde maximumtermijn van 20 dagen hersteltijd?

Matje eraf, matje erop. Of toch niet?

Bij renovatie gaat het om het aanbrengen van een nieuwe toplaag. Niet elke sporttechnische laag past echter bij elke toplaag. Het is niet denkbeeldig dat u bekijkt wat er acht jaar na aanleg van de mat zoal is ontwikkeld en dat u vervolgens enthousiast voor een eigentijdse mat met kortere vezels kiest. De mogelijkheid bestaat dat de sporttechnische laag daarvoor onvoldoende stabiliteit bezit.

En dan is er nog de regelgeving op het gebied van milieu. Zo is onderzoek verplicht om vast te stellen hoe een oude mat verwijderd en verwerkt moet worden. Datzelfde geldt voor het vrijkomende instrooimateriaal. En heeft u gedacht aan de verschillende milieuhygiënische onderzoeken die moeten worden uitgevoerd naar de materialen die u wilt handhaven zoals de sporttechnische laag, de zandonderbouw en de bestaande bodem?

Voor het op het veld houden van het nieuwe infillmateriaal zijn ook actuele regels. Met kantplanken en schoonloopsluizen bij loop- en onderhoudspoorten kunt u aan dat soort regels voldoen.

KYBYS helpt

Steeds meer gemeenten en voetbalverenigingen zijn zich bewust van het belang van tijdige controles en het inspelen op de verplichte herkeuringen. Het zorgt ervoor dat onder begeleiding van KYBYS ingenieurs en adviseurs tijdig goede maatregelen worden genomen. En net zo belangrijk: dat onnodige kosten en stress worden voorkomen.

http://kybys.nl/nieuws/2018/10/22/uw-kunstgrasveld-acht-jaar-later