Het veranderende sportlandschap, wie heeft de regie?

Donderdag 8 maart j.l. vond de Dag van de Sportaccommodaties plaats te Houten.

Jaarlijks is KYBYS hier aanwezig als exposant. Dit jaar hebben Ico Goedhart (Gemeente Moerdijk) en Rob van Midden (KYBYS) gezamenlijk een presentatie verzorgd met als onderwerp: ‘Het veranderende sportlandschap. Wie heeft de regie?’

De presentatie niet bij kunnen wonen en toch nieuwsgierig? Op verzoek sturen we u graag de volledige presentatie toe!

http://kybys.nl/nieuws/2018/03/12/het-veranderende-sportlandschap-wie-heeft-de-r…