Rubberkorrels: the story continues..

Sinds oktober 2016 houdt de vraag of het sporten op kunstgras dat ingestrooid is met  rubberkorrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengt ons en de rest van Nederland bezig.

Naar aanleiding hiervan is er door het RIVM onderzoek uitgevoerd. Eerder concludeerde zij dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels niet gevaarlijk is. De schadelijke stoffen in de , van gemalen autobanden gemaakte, rubberkorrels komen nauwelijks vrij. Er zou sprake zijn van een verwaarloosbaar risico.

Naast het RIVM is ook de Vrije Universiteit van Amsterdam een onderzoek gestart.  Er hebben proeven plaatsgevonden met zebravisjes en zebravisembryo’s waarin zij blootgesteld zijn aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen. De embryo’s gingen dood en de vissen vertoonde gedragsverandering. Of deze stoffen ook effect hebben bij mensen kan nog niet worden geconcludeerd. Meer over dit onderzoek zal vanavond (15 februari) op televisie toegelicht worden in het programma Zembla.

De onderzoeken van het RIVM en van de Vrije Universiteit hebben zich gericht tot andere stoffen in het rubber. To be continued…

Klik hier voor het bericht dat vanmorgen door de NOS gepubliceerd werd (onderzoek VU over zebravisjes).
Klik hier voor een reactie van het RIVM op dit onderzoek.

http://kybys.nl/nieuws/2017/02/15/rubberkorrels-story-continues