O2 natuurgrasconcept

Door de sterke drang om veel en optimaal te kunnen sporten op ‘natuurgras’ is verandering in denkwijze noodzakelijk. Een opdrachtgever hoeft zich niet druk te maken over grasbezetting, verdichting van de bodem of hoge onkruiddruk. Binnen het O2 natuurgrasconcept gaat een opdrachtgever een overeenkomst aan met een gespecialiseerde aannemer voor de aanleg en 10 jaar lang onderhoud van een O2 veld. De opdrachtgever krijgt voor een vast bedrag een bespelingsgarantie van 300 uur per veld per jaar.

In samenspraak met DCM Nederland heeft KYBYS het Lava Oxygen concept ontwikkeld (O2 Natuurgrasconcept).
Het natuurgrasconcept heeft als doel door middel van samenwerking van verschillende organisaties een opdrachtgever volledig te ontzorgen met een optimaal resultaat en een gegarandeerde bespeelbaarheid.

Veelvuldig bespeelbare ‘natuurgras’ sportvelden.
DCM en KYBYS hebben gezamenlijk verspreid door Nederland aannemers geselecteerd die ervaren en gedreven zijn in de aanleg en onderhoud van natuurgrassportvelden. Elk project wordt gezamenlijk opgepakt (DCM, KYBYS en één van de aannemers), alle betrokkenen met een eigen taak, maar een gezamenlijke verantwoording om de bespelingsgarantie te realiseren. Specialisten van DCM, KYBYS en de betreffende aannemer zorgen er tijdens de uitvoering samen voor dat de meest geschikte maatregelen worden gekozen waardoor het gewenste eindresultaat wordt behaald. Ook na in gebruik name van het veld zorgt de commitment van de drie betrokken partijen ervoor dat het juiste onderhoud wordt uitgevoerd. Het veld wordt nauwkeurig gemonitord.
Naast het bijhouden van een onderhoudslogboek door de aannemer vindt er twee keer per jaar een gezamenlijke inspectie plaats waarbij de kwaliteit van het veld wordt vastgelegd en eventueel het onderhoud wordt bijgesteld.

http://kybys.nl/nieuws/2016/11/02/o2-natuurgrasconcept